اطلاعیه

لیست emerald:Asian Journal of Accounting Research

مقاله انگلیسی با ترجمه ارتباط بین ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و خوانایی موضوعات کلیدی حسابرسی

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   25 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  82000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه سواد مالی رابطه بین سوگیری های رفتاری و تصمیم سرمایه گذاری را تعدیل می کند؟

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   32 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 62000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش هوش هیجانی و شخصیت بر بازده کلی کنترل داخلی: مطالعه رفتار اعضای تیم حسابرسی داخلی در شرکت‌های لبنانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سال 2022

 • سال نشر: 2022
 • نام ناشر (پایگاه داده): امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF

مشاهده جزییات