اطلاعیه

مقاله انگلیسی خطاهای رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سهام

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H873

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ :خطاهای رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سهام: شواهد جدید از پاکستان

عنوان کامل انگلیسی:

Behavioural errors and stock market investment decisions: recent evidence from Pakistan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H873)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مطالعه بررسی تأثیر فاکتورهای رفتاری مانند اعتماد به نفس، خوش بینی، بدبینی و انتظار منطقی  بر تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سهام پاکستان می باشد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – با استفاده از داده‌های معاملات روزانه شاخص بورس کراچی-۱۰۰ از ژانویه ۲۰۱۲ تا دسامبر ۲۰۱۵، مدل‌های رگرسیونی مختلف شامل آمار توصیفی و آزمون‌های ثابت استفاده می‌شود.

یافته ها – نتایج نشان داد که رفتار بدبینانه سرمایه گذاران بر معاملات بازار سهام اثر منفی دارد. در مدل اول، نویسندگان نشان دادند که اعتماد به نفس اثر مثبت و خوش بینی اثر منفی بر حجم معاملات دارند. مدل دوم نقش مثبت اعتماد به نفس و انتظارات منطقی را در اثرگذاری بر حجم معاملات در نمونه های روزانه، دوشنبه و جمعه نشان می دهد. نتایج مدل سوم هم اثر منفی خوش بینی و انتظار منطقی را بر حجم معاملات نشان می دهد. علاوه بر این، مدل بعدی اثر منفی اعتماد به نفس در ترکیب با بدبینی را بر حجم معاملات نشان می دهد.

محدودیت‌ها/دستاوردهای تحقیق – به نظر می‌رسد روش و آزمون تجربی سوگیری‌های رفتاری و رابطه آنها با متغیر اقتصادی مورد استفاده در این مطالعه، روشی امیدوارکننده برای درک بهتر نقش روان‌شناسی در بررسی تصمیم‌های مالی برای محققان و سیاست‌گذاران باشد.

نوآوری /ارزش – این مطالعه از داده‌های ثانویه برای اندازه‌گیری سوگیری‌های رفتاری استفاده می‌کند و تأثیر بین انتظارات منطقی و سوگیری‌های رفتاری را تجزیه و تحلیل می‌کند.

کلمات کلیدی: سوگیری های رفتاری، مالی رفتاری، اعتماد به نفس، سرمایه گذاری، خوش بینی، پاکستان، بدبینی، PSX، انتظار منطقی، بازار سهام، حجم معاملات

Abstract

Purpose – This study examines the role of behavioural factors, such as confidence, optimism, pessimism and rational expectation, in affecting investment decisions in the Pakistani stock market.

Design/methodology/approach – Using daily trading data of Karachi Stock Exchange-100 index from January 2012 to December 2015, different regression models, including descriptive statistics and stationarity tests, are performed.

Findings – Results indicate that stock market trading has suffered from pessimistic behaviour of investors. In the first model, the authors find a positive sign of confidence and negative sign of optimism with the trading volume. The second model shows a positive role of confidence and rational expectations in affecting the trading volume in daily, Monday and Friday samples. The results of the third model show a negative sign of both optimism and rational expectation with the trading volume. Furthermore, the next model shows a negative sign of confidence combined with pessimism while testing their relationship with the trading volume. Finally, results of the final model suggest that optimism negatively affects the trading volume, and on the other hand, pessimism has a positive impact on the trading volume.

Research limitations/implications – The method and empirical testing of behavioural biases and their relationship with economic variable used in this study seem to be a promising way to better understand the role of psychology in deriving financial decisions for academics and policymakers.

Originality/value – This study uses secondary data for measuring behavioural biases and decomposes the effect between rational expectation and behavioural biases.

Keywords: Behavioural biases, Behavioural finance, Confidence, Investments, Optimism, Pakistan, Pessimism, PSX, Rational expectation, Stock market, Trading volume

۱.Introduction

Extensive research has confirmed the existence of anomalies and seasonality in assets’ returns debate, both in developed and developing capital markets such as Friday and Monday effect (Keim and Stambaugh, 1984; Sias and Starks, 1995) and anomalies in small size capitalisation (Chen and Zhou, 2001). Similarly, anomalies are found in developing markets such as seasonality in Kuala Lumpur Stock Exchange (Pandey, 2002), anomalies and seasonality in Malaysia, Philippines, Singapore and Hong Kong (Aggarwal and Rivoli, 1989) and seasonal and cultural effect in various Asian countries (Chan et al., 1996)…

۵.Conclusion

This study has examined the effects of behavioural biases on investment decision-making prevailing in the Karachi Stock Exchange (now PSX) over four years, starting from 2012 to 2015. The study used OLS regression analyses to test the impact of investor’s behaviour (biases) on investment decisions (trading volume).

Descriptive statistics showed that the Pakistani stock market is dominated by irrational behaviour. Furthermore, the trading volume is induced by pessimism and confidence. Overall, the stock market trading has suffered from the pessimistic behaviour of investors. The results after testing the combination of instruments relevant to the study are presented as follows…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی جدید در مورد سرمایه گذاری

دانلود مقاله انگلیسی جدید در مورد مدیریت مالی

دانلود مقاله انگلیسی جدید در مورد مالی رفتاری

دانلود مقاله انگلیسی جدید در مورد بازارهای سهام

مقاله انگلیسی با ترجمه