لیست China Journal of Accounting Research

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد: چشم انداز فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده37000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه  الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 29 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  32000  تومان

مشاهده جزییات