اطلاعیه

لیست China Journal of Accounting Research

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد: چشم انداز فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده49000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه  الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 29 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  32000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بررسی مجدد تأثیر ساختار مالکیت بر گزارش‏دهی مالی: شواهد به دست آمده از تعهد سهم

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

 • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 21000   تومان

مشاهده جزییات