اطلاعیه

مقاله انگلیسی اتخاذ IFRS و سرمایه گذاری نهادی خارجی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H508

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: China Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  اتخاذ IFRS در چین و سرمایه گذاری های نهادی خارجی

عنوان کامل انگلیسی:

IFRS adoption in China and foreign institutional investments

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H508)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما اثربخشی اتخاذ IFRS  در چین را از دیدگاه یک مجموعه مهم از کاربران گزارش مالی، یعنی سرمایه گذاران نهادی خارجی بررسی می کنیم. ما دریافتیم که سرمایه گذاری های نهادی خارجی پس از اتخاذ IFRS در چین افزایش نمی یابد و شواهدی وجود دارد که در واقع کاهش نیز می یابد به ویژه در شرکت هایی که انگیزه های ضعیف تری برای اجرای استاندارد هایIFRS دارند یا توانایی بیشتری برای دستکاری در قوانین ارزش منصفانه IFRSها دارند. همچنین دریافتیم که پس از اتخاذ IFRS رابطه بین درآمد و بازده همزمان با کاهش کیفیت درآمد به طور کلی کاهش می یابد. علاوه بر این، دریافتیم که بازده سرمایه گذاران نهادی خارجی پس از اتخاذ قوانین IFRS چین کاهش می یابد. در نهایت، کاهش سرمایه گذاری نهادی خارجی در میان سرمایه گذاران کشورهای دارای نهادهای ضعیف که IFRS را نیز پذیرفته اند، بیشتر است. روی هم رفته، شواهد نشان می دهد که زیرساخت های سازمانی ضعیف در اقتصاد در حال تغییر چین، اهداف مشخص IFRS را در راستای جذب سرمایه گذاری های نهادی از طریق بهبود کیفیت گزارشگری مالی کاهش می دهد. علاوه بر این، نهادهای داخلی استفاده کننده از اطلاعات مالی و تجربه پذیرش IFRS کارایی اتخاذ IFRS را تحت تاثیر قرار می دهند.

کلمات کلیدی: IFRS، سرمایه گذاری نهادی خارجی، سازمان ها (نهادها)، چین

۱.مقدمه

در تلاش برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی، بازارهای سرمایه داخلی چین از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) استفاده می کنند (MOF، ۲۰۰۶؛ IASB، ۲۰۰۶). حامیان IFRS ادعا می کنند که اتخاذ IFRS هزینه های کسب اطلاعات را کاهش می دهد، در نتیجه تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در آن سوی مرزها را افزایش می دهد (به عنوان مثال SEC، ۲۰۰۸؛ Tweedie، ۲۰۰۸).  با این حال، IFRS بر اساس اقتصادهای توسعه یافته با نهادهای قوی طراحی شده است و در مورد تاثیر پذیرش IFRS در اقتصادهای بزرگ در حال گذار مانند چین، که در آن نهادها ضعیف هستند، اطلاعات کمی موجود است. علاوه بر این، سازمان های داخلی سرمایه گذاران نهادی خارجی و تجربه پذیرش IFRS ممکن است بر توانایی IFRS برای جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع می باشد که آیا پذیرش IFRS چین موجب دستیابی به هدف تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری های نهادی خارجی ،شده است و آیا سازمان های داخلی سرمایه گذاران نهادی خارجی و تجربه پذیرش IFRS بر رابطه بین پذیرش IFRS و سرمایه گذاری نهادی خارجی تاثیر می گذارد…

Abstract

We examine the effectiveness of China’s IFRS adoption from the perspective of an important set of financial report users, foreign institutional investors. We find that foreign institutional investment does not increase after China’s IFRS adoption, and some evidence that it actually declines, particularly among firms with weaker incentives to credibly implement IFRS, or with greater ability to manipulate IFRS’s fair value provisions. We also find that the association between earnings and returns generally declines after IFRS adoption, consistent with reduced earnings quality. In addition, we find that foreign institutional investors’ returns decrease after China’s IFRS adoption. Finally, the decline in foreign institutional investment is greater among investors from countries with weak institutions that have also adopted IFRS. Taken together, our evidence suggests that the weak institutional infrastructure in China’s transitional economy impairs IFRS’s intended goal of attracting institutional investment through improved financial reporting quality. Further, financial information users’ home country institutions and IFRS adoption experience affect the effectiveness of IFRS adoption

Keywords: IFRS, Foreign institutional investment, Institutions ,China

۱.Introduction

In an effort to improve financial reporting quality and attract foreign investment, China’s domestic capital markets now use International Financial Reporting Standards (IFRS) (MOF, 2006; IASB, 2006).1 Advocates of IFRS claim that it reduces information acquisition costs, thereby increasing investors’ willingness to invest across borders (e.g., SEC, 2008; Tweedie, 2008). IFRS, however, is modeled on developed economies with strong institutions, and little is known about the effects of IFRS adoption in large transitional economies such as China, where institutions are weak. Further, foreign institutional investors’ home country institutions and IFRS adoption experience may affect the ability of IFRS to attract foreign investment. The purpose of our study is to test whether China’s IFRS adoption has achieved its intended goal of attracting foreign institutional investment and whether foreign investors’ home country institutions and IFRS adoption experience influence the association between IFRS adoption and foreign institutional investment.

۷.Effects of foreign investors’ home country institutions and IFRS experience

 To investigate whether foreign institutional investors’ home country institutions affect the association between IFRS adoption and QFII investment, we partition our sample based on whether a QFII is from a country where the legal and financial reporting institutions are market-based or relationship-based, using: legal origins (code law versus common law); anti-director rights (based on the median level of anti-director rights from La Porta et al., 1997); government versus private standard setters (from Ali and Hwang, 2000), accounting clusters (from Mueller et al., 1994; Hung, 2001); and book-tax conformity (from Cooper and Lybrand, 1993; Hung, 2001). Appendix C reports the classifications for each QFII country. Information on QFIIs’ home country IFRS adoption experience is from Armstrong et al. (2010) and Daske et al. (2008).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره گزارشگری مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی در مورد حسابداری بین المللی با ترجمه

مقالات انگلیسی استانداردهای حسابداری با ترجمه

مقالات جدید مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات انگلیسی سرمایه گذاران نهادی با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه