اطلاعیه

لیست Advances in Accounting incorporating Advances in International Accounting

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  23000  تومان

مشاهده جزییات