اطلاعیه

لیست Advances in Accounting incorporating Advances in International Accounting

مقاله انگلیسی با ترجمه مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  18500  تومان

مشاهده جزییات