اطلاعیه

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر

کد محصول: OL122

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده تحقیق
فصل اول
«
طرح تحقیق» 
– مقدمه
– بیان مسأله
– ضرورت و اهمیت تحقیق
– اهداف تحقیق
– سؤالات و فرضیات تحقیق
– روش تحقیق
– جامعه پژوهش و حجم نمونه
– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
«
پیشینه تحقیق» 
– مبانی نظری
– تعریف افسردگی
– علایم افسردگی
– دیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگی
– پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
فصل سوم
«
روش تحقیق» 
– روش تحقیق
– روش آماری
– متغیرهای تحقیق
– جامعه تحقیق
– حجم نمونه
– ویژگی‎های نمونه
– ابزار سنجش
– اعتبار و روایی ابزار سنجش
– روش جمع‎آوری اطلاعات
– ابزار اندازه‎گیری
فصل چهارم
«‌
تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات» 
– آزمون فرضیه
– جداول آماری
فصل پنجم
«
بررسی و نتیجهگیری» 
– نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق
– محدودیت‎های تحقیق
– میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی
– پیشنهادات
– منابع
– ضمائم
چکیده تحقیق:
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎های پیشین بخصوص در خارج از کشور) یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر در این مقطع می‎باشند.
همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎های مستقل با درجه آزادی ۳۸=‎d.f و در سطح آلفای ‎(۵/۰ = ) جهت بررسی فرضیه یک سویه که «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می‎باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.