بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کد محصول hs95

فایل وورد

۱۰۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول_ کلیات تحقیق
مقدمه
بیان موضوع
هدف و دلایل انتخاب
اهمیت موضوع
فرضیه تحقیق
قلمرو تحقیق
متغیرهای تحقیق
جمع آوری اطلاعات
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان
عنوان     صفحه
سود حسابداری
نظریات پیرامون سود
سود تحققی و سود غیر تحققی
مفهوم سود در گزارشگری مالی
اهداف گزارشگری سود
نقاط قوت سود حسابداری
نقاط ضعف سود حسابداری
نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری
صورت سود و زیان
ماهیت درآمد
اندازه گیری درآمد
تحقق درآمد
مقاطع زمانی شناسایی درآمد
ماهیت هزینه
اندازه گیری هزینه
زمان وقوع هزینه
بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام
بازده سرمایه گذاری
عوامل مؤثر بر بازدهی
بازارهای اوراق بهادار
کارایی بازار
سطوح کارایی بازار
استفاده کنندگان از صورتهای مالی
بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام
سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی
بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
اهداف تحقیق
روش تحقیق
فرضیه تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
متغیرهای تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش آزمون فرضیات
محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فرضیه های تحقیق
نتایج آزمون فرضیه
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
— مقدمه
— پیشنهادات تحقیق
–      پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
– سایر پیشنهادات
پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده:
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما،  محل تلاقی عرضه و تقاضای  خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان،  سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید،  فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.
این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.
لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:
بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.
دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ می باشد. همچنین از مجموع ۲۹۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد ۵۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی –  استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها،  این نتیجه حاصل شد:
بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.
به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.
لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

۱ ـ۱ ـ مقدمه :
سیستم اطلاعات حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت‌های سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم‌ها اتخاذ می‌شود، سهم عمده‌ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستم‌های حسابداری است.
هر گونه تحقیق در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های طیف وسیع تصمیم‌گیرندگان ذینفع در شرکتها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای آنها کمک می‌کند.
برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری به ویژه در سهام شرکتها، می‌بایست بین بازدهی در یک سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد نموده‌ لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی که می‌تواند توسط دست‌اندرکاران اقتصادی کشور انجام شود. بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان سهام با یکدیگر روبه‌رو شده و سهولت مبادله دو گروه را به یکدیگر فراهم می‌کند.
این تحقیق در صدد آنست که ارتباط بین اجرای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی و مطالعه قرار دهد امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم‌گیرندگان از جمله سرمایه‌گذاران قرار گیرد و راه‌گشاهی برای تحقیقات آتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.