پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

لیست کتاب های الکترونیک رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

 برای مشاهده چکیده و فهرست مطالب  بر روی "عنوان مورد نظر" کلیک نمائید

 مقاله

SA13- مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان ......

SA15-بررسی ميزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیک بانک صادرات

SA18- بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان قروه

SA19-بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

mo333-بررسي معيارهاي شايستگي مديريت و ويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام (مطالعه موردی : مدیران شعب بانکها همراه با تحلیل های آماری )

SA20- بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

SA21- دانلود رایگان بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

SA62-بررسي رضايت مندي كارشناسان شركت توانير از مسير پيشرفت شغلي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

SA17- بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی- انسانی- ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

SA22- بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان اداره تأمین اجتماعی

SA23- بررسی تأثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی شغلی مدیران دبیرستانهای شهرستان

SA24- مقاله بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

SA26- مقاله بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان

SA27- مقاله بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی

SA28- مقاله بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان

SA29- مقاله بررسی تأثیر استفاده از سیستم جامع اطلاعات مدیریت در اثربخشی تصمیمات مدیران سازمان تأمین اجتماعی

SA30- مقاله بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره تعاون شهرستان...

SA32- مقاله بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی .......

SA57- بررسی ميزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی

SA58- مقاله بررسي رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان ..

SA60- مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بانک .......

SA59- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

SA25-بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در نمایندگی سایپا

SA61-اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

SA16- تأثیر بانکداری الکترونیک براعتماد و رضایت مشتریان بانک صادرات

SA63- بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت مدیران مدارس ابتدایی شهرستان

SA64- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اعتیاد به کار از دیدگاه دبیران زن در مدارس ابتدایی شهرستان

SA65- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس شهرستان .

SA66- بررسی رابطه بین جو سازمانی مدارس متوسطه شهرستان ... با میزان رضایت شغلی معلمان در سال 93-92

SA67- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان

SA68- بررسی مدیریت دانش و مدیریت زمان و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن در سازمان آموزش و پرورش

SA132- بررسی رابطه ارتقا سلامت نظام اداری با گسترش ارزشهای اخلاقی و وجدان کاری کارکنان

SA133- شیوه های ارتقا فرهنگ مشتری مداری

SA102- بررسی نقش فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش

SA103- بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره برق (همراه با فایل SPSS)

SA104- بررسي رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان (همراه با فایل SPSS)

SA105- رابطه ی بکارگیری استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری با رضایت مشتریان بانک

SA106- مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه پیام نور

SA138- نمونه مقاله مدیریت: بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت تحول سازمانی

SA137- نمونه مقاله مدیریت :تعیین میزان رابطه استفاده از فناوریهای نوین و عملکرد نیروی انسانی

SA136- مقاله مدیریت : تاثیر گردش شغلی بر توانمندی کارکنان

SA135- مقاله مدیریت:عوامل موثر در پیاده سازی مهندسی مجدد

SA134- مقاله مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری کارکنان

SA69- بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس راهنمايي

SA70- بررسي تاثير سبک هاي مديريت در افزايش بهره وري در سازمان هاي خصوصي

SA71- بررسی تأثیر به کارگیری مفاهیم اعتماد و پاسخگویی بر اثر بخشی روابط بنگاه-مشتری در عرصة تجارت الکترونیک و ارائه استراتژی های راهبردی

SA72- بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در اداره جهادکشاورزی

SA73- بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-اداره آموزش و پرورش

SA74- بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان

SA75- بررسی تنش و تأثیر خلاقیت درکارآفرینی کارکنان کارخانه

SA76- بررسی رابطه بین نقش تبلیغات و افزایش فروش فروشگاه

SA77- بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش کارکنان اداره مخابرات

SA78- بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان اداره مخابرات

SA79- بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات نظامهای اطلاعاتی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

SA101- تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر میزان مصرف آب

SA127- بررسی رابطه بین سبک رهبری و بهداشت روانی کارکنان واحدهای دانشگاهی

SA128- بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در سازمان

SA94- بررسی تأثیر عملیات توانمندسازی نیروی انسانی بر بهبود عملکرد کارکنان شهرداری

SA95- بررسی تاثیرات اقتصادي بنزين یارانه ای ومیزان مصرف آن در ایران طی سالهای (1345- 1385)

SA96- بررسی رابطه بین موفقیت کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در کارخانه ذوب آهن

SA97- عنوان:بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سری زمانی 1360 تا 1382

SA98- بررسی سبک های مدیریت در افزایش بهره وری سازمان آموزش و پرورش شهرستان

SA99- تعیین تفاوتها و تشابه ها در ارائه خدمات نوین بانکی پست بانک با سایر بانکها (از دیدگاه مسئولین پست بانک )

SA100- بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رابطه آن با رضایتمندی مشتریان بانک ها

SA115- بررسی رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در کارکنان .....

SA121- تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

SA80- بررسی رابطه بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اداره آموزش و پرورش

SA81- بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی

SA82- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع انسانی در ذوب آهن

SA83- بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در اداره

SA84-تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران مراکز آموزشی مدیریت دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

SA85- -بررسی تأثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر) بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

SA86- بررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد كاركنان بيمارستان

SA87- بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ..

SA88-بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر استانداردهای خدمات بهداشتی و درمانی بیمارستان

SA89- بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش

SA90- ارتباط سیستم نگهداری و تعمیرات با بهروری صنایع تولیدی(ماشین آلات کارخانه ها)

SA91- ارزیابی میزان تأثیر تکنیک های مختلف مدیریت کیفیت بر مدیریت بحران شرکت نفت

SA92- بررسی استاندارد سازی محصولات و چالش های حقوق مالکیت

SA93- تعیین رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک در تولید صنایع و عملکرد کارکنان در کارخانه پتروشیمی اقلید

SA124- بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر درگیری شغلی پرستاران

SA125- بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی در نظام اداری بر هزینه های مالی دولت

SA126- بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمانها

SA122- بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

SA123- بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

SA129- بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران

SA130- بررسی شاخص های کار شایسته و رضایت شغلی پرستاران

SA131- تاثیر دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق در انتصاب و ارتقا مدیران دولتی

SA107- رابطه بین مدیریت دانش و سیستم تولید ناب در کارخانه سبیمان (همراه با فایل آمار SPSS)

SA108- تاثیر مدیریت مشارکتی بر رفتار سازمانی کارکنان اداره مخابرات

SA109- تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر اثربخشی کارکنان جهادکشاورزی( همراه با فایل آمار ی)

SA110- تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت انواع ایزوها بر رفتار مصرف کننده 

SA111- تأثیر هوش هیجانی و نقش آن در ایجاد کارآفرینی در کارخانه قند شهرستان

SA112- بررسي اثرات آميخته بازاريابي برروي " ارزش ويژه برند" با تاکيد بر اثر میانجی گری" تبليغات دهان به دهان "

SA113- بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان

SA114- بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژي هاي منابع انساني (مطالعه موردی)

SAN42- استفاده از ابزار FFBD و N2در تخصیص قابلیت اطمینان و انجام مطالعه موردی بر روی درب بازکن

SAN41- بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم

SAN40- برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

SAN38- پروژه كارسنجي و زمان سنجي

SAN37- مقاله مدیریت کالا

SAN36- ارزیابی کار و زمان در تلویزیون های تولیدی یک شرکت

SAN35- مقاله کارشناسی صنایع - دسته بندی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

SAN34- :بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

SAN33- شش سیگما مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

SAN32- تحقیق بسته بندی

SAN30- مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

SAN29- عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی)

SAN28- مقاله: بررسی مدیریت در صنعت IT

َُSAN27- مقاله مهندسی صنایع - شش سیگما

SAN26- مقاله: بهبود مستمر کايزن

SAN25- مقاله: استقرار سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاهها بر مبناياستانداردISO 17025 در شرکت ايتراک

SAN22- مقاله: طراحي و ايجاد کارخانه ميلنگ سازي خودروها

SAN18- مقاله: رقابت پذيري در زنجيره تامين

SAN17- برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام JIT

SAN16- مقاله مهندسی صنایع - پیش بینی ضریب بهره وری TBM

SAN15- بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2

SAN14- - طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه تولید کیک و کلوچه

SAN10- فرآیند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری

SAN9- مقاله طرح ریزی واحدهای صنعتی شرکت پمپ پارس

SAN8- بررسی و بهبود سیستم کنترل کیفیت شرکت ایران صنعت قم

SAN7-تخصيص قابليت اطمينان به اجزاي مختلف يک سيستم با استفاده از توزيع­هاي آماري با رويکرد نرخ خرابي

َُSAN6-بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت پلار

SAN5-کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار مطالعه موردی: اداره پشتیبانی دانشگاه .....

SAN4-بررسی وضعیت ارگونومی در شرکت آلومتک قزوین

َُSAN3- پیشینه و ادبیات تحقیق در زمینه مدیریت پروژه

SAN2- بررسی عوامل ریسکی در برون سپاری پروژه ها (مورد مطالعه: سیستم جامع خدمات شهری شهرداری اصفهان)

MO1- بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

MO2-بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست

MO3-بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات با استناد به مدل وتن و کمرون

MO4- بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت

MO5- بررسی میزان علاقه مندی شهروندان به خرید انشعاب فاضلاب

MO6- بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای

MO7-بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب

MO8-بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

MO9-بررسی میزان رضایت شغلی تکنسینهای بیمارستان

MO10- بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب

MO11- بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق براساس نگرش پرسنل فنی بمنظور ارائه راه کارهای مدیریتی

MO12- بررسی عوامل مدیریتی موثر درکاهش حوادث و سوانح انسانی شرکت توزیع نیروی برق

MO13- بررسی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت بهره برداری از شبکه فاضلاب

MO14- بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشترکین از عملکرد امور مشترکین شرکت آبفا فارس

MO15-بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق

MO16- بررسی نارسایی ها و چالش های سیستم های کنترل داخلی مالی در کمیته امداد

MO17- بررسی و تحلیل سطح استرس شغلی رده های مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب

Mo18-بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش

Mo19-بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL در عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه ای

Mo20- بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

MO21-بررسی روشهای کاهش زمان مناقصات ارائه الگوی مناسب جهت توسعه ظرفیت پشتیبانی شرکت برق

MO22- بررسی خصوصیات مدیران مدارس و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

MO23-بررسی تأثیر (اولویت بندی) روشهای مختلف اجرائی در اجرای مطلوب پروژه های آبی

MO24-بررسی تنگناهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکت برق منطقه ای و ارائه راهکارهای مناسب

MO25-مقاله بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک

MO26-بررسی پیامدها و موانع تداوم روند خصوصی سازی در شرکتهای مهندسی مشاور تابعه امور برق وزارت نیرو از دیدگاه مدیران آنها

Mo27- مقاله بررسی کارایی مالی و بهره وری آموزشی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

MO28-بررسی وظایف مدیریت در حفاظت آبهای زیرزمینی به منظور بهره برداری مناسب

MO29-بررسی وضعیت نگهداری و تعمیرات در بخش تولید آب شرکت آب و فاضلاب و ارائه الگوی مناسب

MO30-بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

Mo31-بررسی و تعیین میزان تحقق اهداف تبدیل مدیریت نوسازی طرحهای توسعه برق به شرکت نوسازی کاران

MO32-بررسی عوامل موثر در بهبود وضعیت توزیع آب و ارائه راهکارهای عملی

MO33-بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

MO34-بررسی سیستم اطلاعات (IS) نگهداری و تعمیرات نیروگاه

MO35- بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق از دیدگاه مدیران و کارکنان

MO36- بررسی سیستم امور مشترکین موجود و ارائه الگوی بهبود سیستم طراحی شده آب و فاضلاب

MO37-بررسی زمینه ها و آثار استقرار مدیریت مشارکتی در شرکت مدیریت تولید برق

MO38-بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران

MO39-بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

MO40- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران و فرهنگ سازمانی با ویژگیهای سازمان های یادگیرنده

mo41-بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان ابتدایی

Mo42-بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

MO43-بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب

Mo44-بررسی روند برنامه ریزی مدیریت تعمیرات اساسی نیروگاه و ارائه راهکارهای بهبود آن

MO45-بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق

Mo46-بررسی تطبیقی عملکرد واحدهای سیکل ترکیبی با واحدهای بخار از دید مدیران صنعت برق در حوزه برق منطقه ای تهران

Mo47- بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌کارهای مناسب

Mo48- بررسی سیستم جمع آوری اطلاعات و آمار. عملکرد و چگونگی اخذ و بکار گیری باز خورد آن درشرکت آب و فاضلاب

Mo49-بررسی ساختار توزیع نیروی برق به منظور ارائه الگویی جهت استفاده مطلوب از تکنولوژی روز

MO50- بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

MO51-بررسی عوامل موثر بر تاخیر دراجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی

MO52- بررسی عوامل موثر بر بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق و ارائه راهکارهای توسعه آنها

MO53-بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران توزیع برق شهرستانها

mo54- بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

MO55- بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده

MO56- بررسی عملکرد مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران و سایر کشورها و اولویت بندی آن از دیدگاه مدیران عالی صنعت برق ایران

MO57- بررسی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق

MO58- بررسی علل تاخیر در پروژه های سدسازی و پیامدهای ناشی از آن

MO59- بررسی علل بخشی کردن شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و اثرات حمایت شرکت مادر بر ماندگاری شرکت های تابعه

MO60- بررسی ضرورتها، تنگناها و راهکارهای اجرای تعمیرات به روش خط گرم در شرکت توزیع برق

MO61- بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی

MO62- بررسی سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو 9002 در شرکت‌های آبفای کشور

MO63- بررسی ساختار سازمانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

MO64- بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یک کیلووات ساعت برق در شرکت برق

MO65- مقاله مدیریت دانش

Mo66- شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌های شرکت توزیع برق

mo67- شناسایی علل تأخیر در اجرای پروژه‌های خطوط انتقال نیروی برق و ارائه راهکارهای اصلاحی

MO68- شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران براساس روش رضایت ذینفعان در حوزه شرکتهای توزیع نیروی برق

Mo69- شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان آب

Mo70- شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیت شغلی زنان در شرکت سهامی آب منطقه ای

MO71- بررسی آثار واحدهای نظارتی دربهبود شاخصهای بهره برداری درشرکت توزیع نیروی برق

MO72- بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای کارکنان

mo73- بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن و ارائه ی راهبرد های ساماندهی و توانمند سازی

Mo74- بررسی وشناسایی موانع جهت استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شبکه های توزیع نیروی برق وارائه الگوی مناسب اجرایی

MO75- ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت های تعاونی

MO76- شناسایی و اولویت بندی عوامل مطلوب و بررسی شرایط موجود در پیاده سازی CRM در شرکت بیمه

Mo77- شناسایی مشکلات مدیریت مطالعات پایه منابع آب در محدوده ی استان

Mo78- شناسایی مهمترین موانع سازمانی مشارکت ونظام پیشنهادها ،از دیدگاه کارکنان در شرکت برق

Mo79- شناخت عوامل مؤثر در استفاده غیرمجاز از برق و ارائه راهکار مناسب در راستای کاهش آن

Mo80- شورای همکاری خلیج فارس

Mo81- بررسی میزان بهره وری شغلی و توسعه منابع انسانی کارکنان با توجه به بکارگیری فناوری اطلاعات

MO82- عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت (مدیران عملیاتی) در شرکت برق منطقه‌ای

Mo83- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش استقرار نظام تضمین کیفیت در سازمان آب

MO84- بررسی عوامل موثر در ایجاد فشارهای عصبی در کارکنان و تعیین راهکارهای بهبود آن در شرکت آب و فاضلاب

MO85- عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شرکت آب از دیدگاه کارکنان و مدیران

Mo86- بررسی علل اضافه برداشت آب از چاهها

mo87- طراحی سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات در تاسیسات آب و فاضلاب

Mo88- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای طرح‌ های انتقال و فوق ‌توزیع در شرکت برق

Mo89- طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ( در شاخه خدمات مشترکین ) شرکت توزیع نیروی برق

mo90- طراحی و تدوین سیستم بهای تمام شده برق برمبنای فعالیتهای اصلی شرکت مدیریت تولید برق

MO91- طراحی و تدوین سیستم اطلاعات نگهداری و تعمیرات نیروگاه

mo92- طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی ( بانک سامان)

MO93- بررسی عوامل فیزیکی مؤثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه

mo94- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر میزان خاموشی ها در شرکت توزیع برق و راهکارهای کاهش آن

MO95- شناسایی عوامل مؤثر در تأخیر پروژه های خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای و راهکارهای کاهش آن

mo96- شناخت و بررسی عوامل اثر گذار مدیریتی در اجرای بهینه خطوط انتقال برق

mo97- شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت گاز

MO98- تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

MO99- بررسی نقش تجارت الکترونیکی در بهره وری و انجام امور

MO100- تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون

MO101- بررسی تأمین برق مطمئن ، مستمر و اقتصادی مورد نیاز

MO102- تهیه و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه

mo103- بررسی عوامل ایجاد تفاوت در انرژی الکتریکی تحویلی و فروش در شرکت توزیع از دیدگاه خبرگان

MO104- بررسی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب امور آب و فاضلاب

mo105- بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشترکین شرکت توزیع برق

mo106- بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداری وتعمیرات شبکه انتقال برق با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه MADM

MO107- بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بخش خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق و تاٌثیر آن بر درآمد شرکت

mo108- بررسی عوامل موثر بر کاهش زمان خاموشی واحد در جریان تعمیرات اساسی نیروگاه گازی به منظور ارائه راهکارهای مناسب نظارتی

mo109- بررسی عوامل موثر مدیریتی بر قابلیت اطمینان شبکه

mo110- بررسی ساختار محاسباتی فعلی تعرفه های برق و مقایسه آن با بهای تمام شده در صنعت برق

mo111- بررسی رضایت مندی مشترکین برق به منظور بهبود کیفیت در ارائه خدمت

mo112- تحلیل اثربخشی آموزش کارکنان در شرکت صنایع لاستیک

mo113- بررسی رابطه معنویت در محیط کار و هوش عاطفی در شرکت بیمه ایران

mo114- سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )

mo115- سنجش نظر سر پرستان نسبت به اثر بخشی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق

mo116- سنجش میزان رضایت شغلی نگهبانان مرد شاغل دانشگاه و عوامل موثر بر آن

mo117- بررسی رابطه سبکهای مدیریتی بارضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی

mo118- روابط عمومی و جایگاه آن در بازاریابی

mo119- رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمانها

mo120- بررسی روند تکاملی وارزیابی تحقق اهداف در فرآیند تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

Mo121- رقابت پذیری در زنجیره تامین

MO122- بررسی جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان

mo123- بررسی تعیین شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش کالاهای مصرفی کم دوام

mo124- بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها و اندازه گیری میزان تاثیر این عوامل بر موفقیت طرحها در شرکت برق

mo125- بررسی رابطه بین نحوه ارائه خدمات با رضایت مشتریان

mo126- بررسی وضعیت کارآفرینی در بین مدیران آموزش و پرورش ارائه راهکارهای مناسب

mo127- بررسی تاثیر استقرار نظام تضمین کیفیت درحوزه های معاونت طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق

MO128- بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان

mo129- بررسی تحلیلی تاثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت برق

mo130- ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت کارکنان درنیروگاههای برق

mo131- پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

mo133- بررسی و اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شرکت دخانیات ایران

mo134- عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به تأمین‌ کنندگان خدمات اینترنتی به ‌عنوان ابزارهای توانمندساز دولت الکترونیک

mo135- بررسی نقش استراتژی برون سپاری (out sourcing) در بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

mo136- نقش اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران شرکت برق

mo137- مدیریت جلوگیری ازحفر چاههای غیر مجاز

mo138- بررسی رابطه سبک مدیریتی مشارکتی مدیران با عملکرد شورای معلمان در مدارس

mo139- بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق و ارائه الگوی بهینه

MO140- بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان

mo141- بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق

mo142- بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

mo143- کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری

mo144- بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

MO146- بازارهای صنعت کاشی و سرامیک

mo147- ارزیابی تجربه خصوصی سازی و ارائه الگویی مناسب برای بخشهای خدماتی توزیع برق

mo148- ارزیابی تأثیرات خصوصی سازی برعملکرد تعمیر ونگهداری تاسیسات فوق توزیع و انتقال درشرکت برق

mo149- ارزیابی اقتصادی تصفیه فاضلاب

mo150- بررسی آثار و نتایج استقرار سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ISO 9000) بر تولید در نیروگاه

mo151- ارزیابی و شناسائی فعالیتهای سیستم مالی موجود در شرکت سهامی برق ، شناخت مشکلات ، نارسائیهای سیستم و ارائه پیشنهاد

mo153- بررسی ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران از دیدگاه مشتریان

mo154- کنترل موجودی و مدلسازی در حالت فازی

mo156- اولویت بندی شاخصهای انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه های عمرانی.مورد طرحهای فاضلاب

mo157- اولویت بندی عوامل موثر در افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده ازفنون تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) در شرکت برق

mo158- اولویت بندی چگونگی اعمال خاموشی (قطع برق) اجباری با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی

mo159- بررسیی متون اندازه گیری بهره وری

mo160- آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

MO162- نقش ارزشیابی سالانه در بهبود عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق

mo163- بررسی مقایسه کارآیی و اثر بخشی انواع خدمات شرکتهای بیمه ای

mo164- بررسی زمینه های فکری و رویکرد های عملی و نشان دادن موانع و مشکلات تحقق ساماندهی بازار

mo165- سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )

mo166- بررسی استاندارد iso در ایران ( مطالعه موردی شرکت آزمایش

mo167- بررسی شاخص های ارزشیابی کارکنان شرکت سهامی ساختمان از دیدگاه کارکنان

mo168- ‌بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک سپه

MO169- عوامل مؤثر بر رشد دوره های کوتاه مدت مجتمع های عالی آموزشی و پژوهشی

mo170- استراتژی شش سیگما در سازمانها

mo171- بررسی استقرار و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو 14001 درشرکت برق

mo172- بررسی الگوی مصرف برق تجاری ( اصناف ) به منظور مدیریت بهینه مصرف برق

mo173- بررسی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران عامل (CEO) شرکتهای توزیع نیروی برق

mo174- بررسی موانع تحقق درآمد شرکت آب در بخش کشاورزی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

mo175- بهینه سازی هزینه انرژی مصرفی برای تولید آب شرب بااستفاده از مدل برنامه ریزی خطی

mo176- ارزیابی نتایج واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی

mo177- مقایسه ارزیابی عملکرد شرکتهای پیمانکاری دولتی و غیردولتی

mo178- مقایسه بهای تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزینه یابی سنتی وهزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های آب وفاضلاب شهری

MO179- نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاک

mo180- بررسی نقش مدیریت کنترل زیانهای ناشی از حوادث در شرکت توزیع برق

mo181- نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک

mo182- مطالعه تطبیقی مدیریت حفاظت و بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی در حوزه شرقی جازموریان و مقایسه آن با حوزه مشابه در استان کرمان

mo183- بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق

mo184- مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی تولید به هنگام (Just In Time) در شرکت برق

mo185- مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق

mo186- مطالعه و تدوین معیارهای نظارت بر توزیع به منظور دستیابی به سیستم عملکرد پیمانکاران دربخش توزیع شرکت برق

mo187- مطالعه و طراحی مکانیزم نظارت بر توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت

mo189- مطالعه و بررسی سیستم انبارهای موجود شرکت توزیع برق

mo190- مطالعه و بررسی سیستم کدینگ TMC و آ‌ثار بکار گیری و کنترل آن در انبارهای برق

mo192- مقایسه عملکرد بخش نگهداری و تعمیر شرکت تعمیرات نیروی برقی در دو دوره قبل و بعد از تشکیل شرکت تعمیرات (در نیروگاه

mo193- مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها

mo194- بررسی تحلیلی نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در بخش تولید صنعت برق ایران

mo195- بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن و ارائه ی راهبرد های ساماندهی و توانمند سازی

mo197- بررسی و ارزیابی روشهای برنامه ریزی تعمیرات شبکه های توزیع برق و ارائه روش مناسب

mo198- بررسی و شناسایی نقش انتصاب‌ها و شرایط روانی محیط کار بر بهره‌وری کارشناسان توانیر

mo199- بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران

mo200- بررسی و تعیین قیمت تمام شده یک متر مکعب آب تحویلی به مشترکین در مقاطع مختلف تحت پوشش

mo201- بررسی و تدوین برنامه برونسپاری فعالیتهای شرکت توزیع برق

mo202- بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت در حفاظت از منابع آب زیر زمینی با تاکید بر دیدگاه مدیران و کارشناسان

MO203- بررسی و تجزیه تحلیل نقش مدیریت در کاهش حوادث فنی انتقال نیرو

mo204- بررسی و تجزیه وتحلیل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت برق و تأثیر آن بر اثر بخشی نظام کیفیت از دید کاربران داخلی

mo205- بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین شرایط احراز و رضایتمندی کارکنان

mo206- بررسی و ارزیابی روش های واگذاری بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب زاینده رود

mo207- بررسی و ارزیابی نتایج خصوصی سازی در بخش نگهداری و تعمیرات نیروگاه

mo208- بررسی و ارزیابی نگرش کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق نسبت به خصوصی سازی و عوامل مؤثر بر نگرش آنها

mo209- بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای کارکنان

mo210- بررسي پيامدها و موانع خصوصي‌سازي در شركتهاي تعميرات نيروي برق ايران

mo211- بررسی تاثیر عوامل اجتماعی در طرحهای عمرانی آب

mo212- بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختربرق

mo213- بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

mo214- بررسی تأثیر فناوری اطلاعات روی بهره وری نیروی کار و دستمزد

mo215- بررسی تناسب گزارشهای پیشرفت پروژه در شرکتهای برق منطقه‌ای برای مدیران ارشد توانیر

mo216- بررسی تنگناهای ساختاری سیستم قیمت تمام‌شده برق در شرکتهای برق منطقه‌ای و ارائه راهکارهای بهبود

mo218- بررسی ارتباط بین طرح کارانه با رضایتمندی کارکنان

mo219- بررسی تنگناهای موجود در پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع انرژی برق و ارائه راهکارهای بهینه

mo220- بررسی اثرات تعارضات سازمانی وخصوصیات اقتصادی ،اجتماعی بر عملکرد کارکنان

mo221- بررسی امکان استقرار روش CBM در شرکت توزیع نیروی برق از دیدگاه مدیریت بهره برداری

mo222- بررسی الزامات مدیریتی درکاهش اثرات ناشی از خشکسالی

mo225- بررسی نظامهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و انتخاب نظام بهره برداری مناسب

mo226- بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق و نقش آن در شناسایی عملکرد کارکنان

mo227- بررسی مقایسه ای استرس های شغلی، مهارتهای مقابله ای وسلامت روانی کارکنان فنی و اداری شرکت مدیریت تولید برق

mo228- بررسی کمی و کیفی عملکرد شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران

mo229- برقراری ارتباط برای فهمیدن در مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

mo230- بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با آن

mo231- بکارگیری مدل تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب گزینه تأمین آب مجتمع های صنعتی شهر

mo232- پیشینه و نظریه های پژوهشی در زمینه بهره وری

mo233- بـررسی مشکلات مـدیریت موجودی هـای جنسی درشرکت برق و ارائه راهکار مناسب

mo234- استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

mo235- ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

mo236- ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فارسی مقیاس رفتار حرفه ای هال در نمونه ای از دستیاران شاغل در بیمارستانها

mo237- ارزیابی عملکرد شرکت‌،حیطه‌های هزینه‌، رضایت‌ مشترکین‌ و کارکنان‌ قبل‌ و بعد از خصوصی سازی در بهره‌ برداری و خدمات‌ مشترکین‌

mo238- ارزیابی عوامل رضایت کارکنان، مراجعه‌ کنندگان و مشترکین آبفا

mo239- ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد ، تکنیک شبه تحلیل پوششی داده ها , برنامه ریزی چند هدفه

mo240- ارزیابی عملکر د مدیریت پروژه های بهینه سازی در نیروگاه

MO241- بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

MO242- بررسی میزان اثر بخشی عملکرد کمیته های تصمیم گیری شرکت آب و فاضلاب در استقرار مدیریت مشارکتی

mo243- بررسی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیت ISO-9001 ویرایش 2000 در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

mo244- بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای

mo245- بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق و ارائه الگوی بهینه

mo246- بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانها

mo247- بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

mo248- بررسی نقش واگذاری تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال نیروی برق به بخش خصوصی در کاهش هزینه ها

mo249- بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات

mo250- بررسی مشکلات مربوط به بهره برداری نیروگاه رامین اهواز وارائه الگو جهت افزایش بهره وری

mo251- بررسی مشکلات موجود در شناسایی، محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها

mo252- بررسی مسائل و مشکلات خریدهای داخلی صنعت برق و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن

mo253- بررسی مسائل و مشکلات کارکنان نوبت کار در امور بهره برداری انتقال شرکت انتقال برق

mo254- بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبار شرکت توزیع برق

mo255- بررسی محتوای قضیه زمان از دست رفته از کتاب مدیریت استرس

mo256- بررسی میزان رضایت مندی مشترکین از نحوة ارائه خدمات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

mo257- ارزیابی طرح مشارکت کشاورزان در مدیریت تأسیسات آبی

mo258- كاربرد MIS در برنامه ريزي توليد شركت توليدي سپاهان محیا

mo259- بررسي تاثير سبک رهبری مدیران بر تصمیم گیری فردی در اداره کل تعاون استان....

mo260- بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو (خودرو كاروان)

mo261- رويکردها و مدل هاي نوين توانمندسازي کارکنان و مديران در سازمانها

mo262- بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی

mo263- بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در مدیران مدارس و ارائه راهکارها و پیشنهادات

mo264- فرآیندهای ریخته گری تحت فشارو آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

mo265- ارتقاء کیفی خودرو پارس در آیدیت تفصیلی بمنظور کاهش ایرادات و همچنین کاهش نمره منفی آن

mo266- تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل

MO267- شناسایی و ارزیابی ریسک در یک صنعت پروفیل با استفاده از تکنیک ETBA

mo269- بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود

mo272- بررسی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران عامل (CEO) شرکتهای توزیع نیروی برق

mo273- استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

mo274- برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت ریخته گری

mo275- بررسی رابطه شیوه زندگی کارگران بر میزان بهره وری آنها

mo276- انبار داری دارو ، توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي الحاوي

mo277- آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت داروسازي آريا

mo278- تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

mo279-  خدمات چاپ و نشر سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست

mo280- جمع‌آوري و تدوين استانداردهاي مستند سازي ISO , IEEE

mo281- مقاله مدیریت بیمه - بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي

mo282- بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

mo283- مقاله کارسنجی و زمان سنجی

mo284-مقاله تعهد سازمانی و کاری

mo285- بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن

mo287- مطالعه و تدوين ضوابط و استانداردهاي ورزشي از ديدگاه مديريت ايمني و زيست محيطي

mo289- مقاله مدیریت توسعه - بررسي و تبيين شاخص هاي ارزشيابي كاركنان ستاد شركت سهامي ساختمان سد و تاسيسات آبياري «سابير» (از ديدگاه كاركنان)

mo293- شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت گاز

mo294- طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ( در شاخه خدمات مشترکین ) شرکت توزیع نیروی برق

mo295- عوامل موثر در ايجاد فشارهاي عصبي در كاركنان وتعيين راهكارهاي بهبود آن در شركت آب و فاضلاب

mo296- مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور

mo297- نگهداري بهره ور فراگير (TPM)

mo298- مقاله برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام jit

mo300- مقاله تحلیل موانع اجتماعی ارتقاء شغلی زنان در ایران(مقایسه در مورد دو سازمان دولتی و خصوصی)

mo301- مقاله و تحقیق مدیریت زمان

mo304-بررسي تأثير فناوري اطلاعات روي بهره وري نيروي كار و دستمزد

mo308-مقايسه كارآيي و اثر بخشي انواع خدمات شركتهاي بيمه اي( مطالعه موردي صنعت آب و برق استان)

mo317-فنون فروشندگي صنوف

mo318-مقاله بیمه

mo319-بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

mo320- بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

mo321-بررسی و برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره)

mo327-بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان

mo329-راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

mo330-نقش EARENDValue در كنترل پروژه

mo331-بررسي كاربري مدل FRO برتعيين سطح وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند

mo332-اطمینان بخشی سیستم توزیع

mo336-بهبود چیدمان خط تولید کارخانه با استفاده از شبیه سازی سیستم های صف

mo337-بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

mo338-بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

mo339-بررسی شركت سهامي بيمه ايران

mo340-بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

mo341-مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات :

mo345-بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

mo346- مقاله بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان

mo348-بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان

mo349-مقاله (jit) توليد بهنگام در شرکت تویوتا

mo350-بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت

mo351-سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (5S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

mo352-مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان،گردشگران و مديران منطقه آزاد كيش

mo354- استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

mo356-نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

mo357-طراحی و پیاده سازی سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) طلا فروشی نیک کار

mo358-بررسي خصوصيات مديران مدارس و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

mo359-بررسي تاثير ميزان بكارگيري فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازماني شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران

mo360-بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

mo361- مقاله EFQM مورد بررسي در شركت ايرالكو

mo362-بررسی شركت مديريت توليد برق اصفهان

mo363-معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت EFQM Excellence Model

mo364-کنترل کیفیت در سایپا

mo365-بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

mo366-مدیریت کیفیت فراگیر(جامع) TQM

mo367-رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي

mo368-مدیریت کارعملی در آموزشگاه

mo369-مقاله بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

mo370-مقاله ترمز و طراحی سیستم ترمز

mo371- مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها

mo372-بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران

mo374-مقاله طراحي مبادله كن هاي گرما

mo375-بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران

mo380-مقاله بازاریابی در صادرات

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#98 رحمتی در تاریخ: ش 06 آبان 1396 ، ساعت 10:08 ب ظ
راهنمایی در زمینه موضوعات ذیل
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پروژه مدیریت بازرگانی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه مدیریت منابع انسانی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه مدیریت
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه مدیریت اجرایی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه مدیریت صنعتی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه مدیریت دولتی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه های مدیریت بازرگانی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پروژه رشته مدیریت دولتی
درخواست موضوع دارم در زمینه ی پایان نامه مدیریت آموزشی
نقل قول
 
 
#97 رحمتی در تاریخ: ش 06 آبان 1396 ، ساعت 10:08 ب ظ
در زمینه ی موضوعات ذیل نیاز به راهنمایی دارم
نیازمند موضوع در زمینه ی پروژه مدیریت دولتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پروژه کارشناسی مدیریت دولتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پروژه مدیریت هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه مدیریت دولتی- گرایش مالی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه مدیریت صنعتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه های مدیریت هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه مدیریت دولتی گرایش مالی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه رشته مدیریت هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه های مدیریت هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه مدیریت دولتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه با موضوع مدیریت استراتژیک هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پروژه مدیریت دولتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پروژه رشته مدیریت دولتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نیازمند موضوع در زمینه ی پایان نامه های مدیریت دولتی هستم لطفا راهنمایی کنید
نقل قول
 
 
#96 ماندانا در تاریخ: ش 06 آبان 1396 ، ساعت 09:08 ب ظ
درخواست موضوع برای پایان نامه کارشناسی مدیریت دارم لطفا راهنمایی نمایید
نقل قول
 
 
#95 ahmad در تاریخ: ش 06 آبان 1396 ، ساعت 09:08 ب ظ
سلام برای پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نیاز به موضوع و منابع علمی دارم لطفا مرا راهنمایی نمایید
نقل قول
 
 
#94 فرشته در تاریخ: ش 06 آبان 1396 ، ساعت 09:08 ب ظ
لطفا موضوعاتی برای پایان نامه ارشد مدیریت دولتی در اختیار بنده قرار دهید
نقل قول
 
 
#93 عابد در تاریخ: ج 02 تیر 1396 ، ساعت 12:04 ق ظ
سلام
برای انتخاب عنوان و منبع انجام پایان نامه دنبال یه مقاله انگلیسی 2017 که تعداد صفحاتش 20 تا 30 صفحه باشه میگردم.
رشته ام مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشهاست.
لطفا راهنماییم کنید. پایان نامه رشته مدیریت
ممنون
نقل قول
 
 
#92 mozamel در تاریخ: پ 21 ارديبهشت 1396 ، ساعت 05:02 ق ظ
ویا اگر امکان داشته باشد چند تا منابع در مورد(رتبه بندی عوامل موثر بر اثر بخشی پیام های بازرگانی در جذب مشیریان شرکت های تولیدی) برای منوگراف ارسال نمایید
ممنون شما
نقل قول
 
 
#91 mozamel در تاریخ: پ 21 ارديبهشت 1396 ، ساعت 05:02 ق ظ
با عرض سلام و خسته نباشید
یه موضوع یا سافت پایان نامه در مورد(رتبه بندی عوامل موثر بر اثر بخشی پیام های بازرگانی در جذب مشتریان شرکت های تولیدی)
نقل قول
 
 
#90 قدیری در تاریخ: ج 08 بهمن 1395 ، ساعت 10:11 ب ظ
سلام چنتا منابع در مورد بیمه برای پایان نامه میخواستم
نقل قول
 
 
#89 مریم در تاریخ: ی 03 بهمن 1395 ، ساعت 11:11 ب ظ
دانشجوی مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم.پایان نامه ای با عنوان شناسایی عوامل تهدیدکننده و زیان آور نیروی انسانی در صنعت نفت و اقدامات پیشگیرانه جهت ارزیابی تاثیر آن برتولید نفت میخواستم
نقل قول
 

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi