اطلاعیه

کتب کشاورزی،دام و طیور

بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM3 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب تشکر وقدردانی: تقدیم چکیده کلمات کلیدی : مقدمه: فصل اول :کلیات ۱-۱- تاریخچه : ۱-۲ – پراکنش ۱-۳- گونه های مختلف گیاه نعناع : ۱-۳-۱-گونه های خودروی نعناع در ایران : ۱-۴ -گیاهشناسی : ۱-۵ – موارد مصرف: ۱-۶ …

مشاهده جزییات

اصلاح و تهیه نهال و بذر

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM2 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب تاریخچه : مقدمه سیبزمینی Potato اجزای عملکرد: ارقام پیکاسو: آگریا دیامانت دراگا آژاکس هرتا داشت آبیاری: تغذیه و کوددهی: وجین علفهای هرز: مبارزه با آفات بیماریها: چرخه بیماری: مبارزه: ویروس S سیبزمینی: s Potato Virus ویروس x سیب …

مشاهده جزییات

نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM1 تعداد صفحات: ۴۲ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست   مقدمه…۳ مرفولوژی ریشه…..۴ رشد ریشه های درختان۵ اعمال ریشه های درختان میوه۷ پایه ها و عوامل طبیعی۹ راندمان محصول…۱۰ انواع پایه ها و کنترل رشد…۱۲ عوامل محیطی مختلف.۱۴ کنترل رشد…۱۸ پایه های گیلاس.۱۸ پایه های آلو..۱۹ پایه های هلو …

مشاهده جزییات

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo356 تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب: مقدمه:   ۱ فصل اول: طرح تحقیق     ۲ عنوان کامل پژوهش:       ۳ هدف پژوهش:   ۳ اهمیت مسئله (نظری علمی):          ۳ سوال ها یا فرضیه های پژوهش:    ۳ تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:         ۴ مشخص کردن نقش متغیرها          ۴ طرح پژوهش:     …

مشاهده جزییات

ارزیابی طرح مشارکت کشاورزان در مدیریت تأسیسات آبی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo257 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول،کلیات تحقیق مقدمه ۱ آشنایی با زمینه تحقیق ۴ بیان مسئله تحقیق ۶ هدف از تحقـــیق ۱۰ قلمـرو تحقـیق ۱۲ سئوالات پـژوهشی ۱۲ فصل دوم،ادبیات تحقیق «مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق» ۱۴ مقدمه ۱۴ مفهوم گروه …

مشاهده جزییات

بررسی الزامات مدیریتی درکاهش اثرات ناشی از خشکسالی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo222 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: ۱ ـ ۱ ـ مقدمه : ۴ ۱ ـ ۲ ـ بیان مسأله : ۵ ۱ ـ ۳ ـ موضوع تحقیق و هدف آن : ۶ ۱ ـ ۴ ـ اهمیت و انگیزه موضوع تحقیق : ۶ ۱ ـ …

مشاهده جزییات

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo144 تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست چکیده: ۱ مقدمه ۲ ۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶ ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹ ۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰ ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۱ ۱-۵ نوع روش تحقیق ۱۳ ۱-۶ محدودیت های تحقیق ۱۴ ۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور …

مشاهده جزییات

درآمدی بر نقش فناوری اطلاعات در توسعه عرصه های مختلف کشاورزی

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T85 فایلWORD ۸۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  مقدمه ۱۰ فصل اول ۱۱ ۱- برخی از اهداف تعامل فناوری اطلاعات(IT) با کشاورزی ۱۲ ۱-۱ سیستم تخصصی در کشاورزی ۱۲ ۱-۱-۱ کاربردهای کشاورزی این سیستم ۱۳ ۱-۲ حس گرهای راه دور (Remote Sensing) ۱۵ ۱-۳ نوآوریها در هندوستان ۱۶ ۱-۴ MSSRF ۱۸ ۱-۵  سیتمهای مشارکت IT کشاورزی …

مشاهده جزییات