اطلاعیه

کتب کشاورزی،دام و طیور

بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM23 تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست چکیده: ۱ مقدمه ۲ ۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶ ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹ ۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰ ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۱ ۱-۵ نوع روش تحقیق ۱۳ ۱-۶ محدودیت های تحقیق ۱۴ ۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور …

مشاهده جزییات

ارزیابی طرح مشارکت کشاورزان در مدیریت تأسیسات آبی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM22 تعداد صفحات:  ۸۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان مقدمه: آب یکی از عوامل مهم و مؤثر در توسعه اقتصاد کشاورزی است. در کشور ایران که بجز سواحل دریای خزر بقیه اقالیم آن خشک و نیمه خشک می باشد، مسئله آب و آبیاری از اهمیت خاصی برخوردار است (عنایت، …

مشاهده جزییات

بررسی زیستگاه، نحوه تکثیر و پرورش انواع ماهی گورامی قابل پرورش در ایران

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM21 تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول : آنابانتوییدها ۴ فصل دوم : ۲- گورامی ها ۸ ۲-۱- سیامی جنگجو ۹ ۲-۲- گورامی موزاییکی ۱۵ ۲-۳- گورامی عسلی ۱۹ ۲-۴- گورامی لب کلفت ۲۳ ۲-۵- گورامی کوتوله ۲۷ ۲-۶- …

مشاهده جزییات

طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM20 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده طرح و ساخت مزارع آبی ۶-۱ استخرهای پرورش دور و نزدیک از ساحل ۶-۱-۱ اطلاعاتی برای طرح استخرها کیفیت خاک منبع آب شوری و جریانات جزر و مدی در مزارع و پرورش گاههای ساحلی محل‌های تخم …

مشاهده جزییات

اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش در منطقه ورامین

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM19 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده. فصل اول : کلیات مقدمه…. ۱-۱حبوبات و اهمیت آنها. ۱-۲ تاریخچه پیدایش ماش….. ۱-۳منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش.. ۱-۴خصوصیات مرفولوژیکی ماش…. ۱-۵ مشخصات اکولوژیکی وماش… ۱-۶نیاز کودی… ۱-۷عملکرد دانه . ۱-۸آفات و امراض ۱-۹عملیات زراعی.. ۱-۱۰اهمیت و ارزش غذایی …

مشاهده جزییات

بررسی اثرات ضد ویروسی عصاره های متانولی حاصل از برگ، سرشاخه و میوه در گونه ای از مخروطیان بومی ایران

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM18 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب خلاصه…ث هدف.ج فصل اول: گیاه شناسی.۱ ۱-۱. خانواده سرو …۲ ۲-۱. طایفه ارس..۳ ۱-۲-۱. جنس ارس.۳ ۲-۲-۱. گونه مای مرز۵ ۳-۲-۱. گونه آردوش.۸ ۳-۱. ترکیبات موجود در گیاهان..۱۱ ۴-۱. اثرات درمانی گیاهان..۱۵ فصل دوم: ویروس شناسی.۱۶ ۱-۲. خصوصیات کلی ویروس …

مشاهده جزییات

بررسی کارخانه روغن کشی کشت و صنعت شمال

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM17 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار ۱ مقدمه ۲ اهمیت اقتصادی چربیها و روغنها در جهان و ایران ۳ تاریخچه روغن نباتی در ایران ۳ فصل اول ۱ – ۱ تاریخچه کارخانه کشت و صنعت شمال ۵ ۱ –۲ تولیدات اصلی و جانبی کارخانه کشت و صنعت ۶ ۱ …

مشاهده جزییات

مفاهیم و استانداردهای طراحی و احداث فضای سبز

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM16 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان  ۲ فصل دوم :  ضوابط  اکولوژیک فضای سبز شهری ۱۰ فصل سوم : اثرات مفید فضای سبز شهری ۱۴ فصل چهارم : استاندارد بین المللی فضای سبز  ۲۱ فصل …

مشاهده جزییات

طراحی دستگاه جدید مقابله با سرما زدگی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM15 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیش گفتار فصل اول : سرما زدگی درختان مقدمه ۱-۱) دما و آثار حیاتی آن روی گیاه ۱-۲) وارونگی دمایی ۱-۳) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی ۱-۴) بیلان انرژی در یک شب یخبندان ۱-۲) پیش بینی …

مشاهده جزییات

مروری بر زراعت غلات

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM14 تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه۵ فصل اول : موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت تقسیم بندی اقلیم ایران۸ شهرستان میانه۹ اقلیم های ایران از نظر بارندگی۱۱ نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه۱۲ نمودار بارش شهر میانه۱۳ فصل دوم: خصوصیات خاکهای …

مشاهده جزییات