اطلاعیه

کتب کشاورزی،دام و طیور

بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM43 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست فصل اول ۱ـ مقدمه ۱ ۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران  ۲ فصل دوم ۳ـ مزایای کشت مخلوط  ۴ ۴ـ معایب کشت مخلوط ۱۲ ۵ـ روش‌های ارزیابی کشت مخلوط ۱۷ ۶ـ عوامل زراعی و محیطی در کشت …

مشاهده جزییات

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی وخصوصی برای صفت عملکرد درده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM42 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  چکیده فصل اول: مقدمه دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران  ۸ فصل دوم: بررسی منابع تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید  ۱۰ آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید  ۱۲ طبقه‌بندی  ۱۲ رده بندی …

مشاهده جزییات

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM41 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده… ۱ فصل اول: مقدمه… ۲ فصل دوم: بررسی منابع. ۵ ۱-۲- منشا و اهلی.. ۵ ۲-۲- نژادها. ۵ ۳-۲-اهداف پرورش کبوتر….. ۷ ۱-۳-۲- مصرف گوشت جوجه کبوتر….. ۷ ۲-۳-۲- تامین کود مزارع…… ۸ ۳-۳-۲- نامه رسانی…… ۸ …

مشاهده جزییات

اصول پرورش کرم ابریشم

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM40 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهـرست مطالب     فصل اول پیشگفتار تاریخچه کرم ابریشم      ۱ وضعیت ابریشم در ایران        ۲ چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران       ۴ برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران       ۵ مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در …

مشاهده جزییات

مروری بر پرورش خیار گلخانه ای

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM39 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست  چکیده مقدمه ۱ تاریخچه ۲ گیاه شناسی ۳ ارزش تغذیه ای۷ جوانه زنی بذر خیار۸ تلخ شدن خیار ۹ اصلاح خیار۱۰ واریته های مناسب خیار گلخانه ای ۱۳ اقلیم مناسب جهت احداث گلخانه ۱۵ اسکلت گلخانه ۱۵ پوشش گلخانه …

مشاهده جزییات

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM38 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه فصل اول: کلیات……. ۷ ۱-۱- کلزا….. ۷ ۱-۲- پنبه… ۹ ۱-۳- آللوپاتی ۱۱ ۱-۴- سیستمهای کشت. ۱۵ فصل دوم: بررسی منابع… ۱۹ ۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا. ۱۹ ۲-۲ – مراحل نمو پنبه.۲۳ ۲-۳- …

مشاهده جزییات

بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM37 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فارسی چکیده انگلیسی پیش گفتار بخش اول – مباحث نظری فصل اول – اسفرزه ۱-۱ اسفرزه ۱-۱-۱- ریخت شناسی ۲-۱-۱- زمان جمع‌آوری ۳-۱-۱- خرده نگاری ۴-۱-۱- طرز نگهداری ۵-۱-۱- دامنه انتشار ۶-۱-۱- مواد متشکله ۷-۱-۱- مواد مصرف …

مشاهده جزییات

مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM36 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب مقدمه  ۱ نماتدها  ۳ نماتدهای انگل گیاهی  ۸ فرآیند بیماری زایی نماتدها  ۱۳ راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه  ۱۹ مبارزه بیولوژیک با نماتدها ۲۸ باکتری Pasteuria penetrans  ۳۵ صفات مبارزه ی بیولوژیک  ۴۴ سیستماتیک Pasteuria penetrans  …

مشاهده جزییات

پروتئین های مرتبط با بیماری زایی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM35 تعداد صفحات: ۷۳ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه و خلاصه موضوع ۱ گیاه، عامل بیماری و اساس ژنتیکی دفاع گیاهی ۳ فرضیه ژن در برابر ژن ۵ جداسازی و مطالعه ژنهای مقاومت ۱۰ حوزه های ساختمانی فرآورده های ژنهای مقاومت ۱۳ تکرارهای غنی از لوسیون …

مشاهده جزییات

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم باتوجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی (مطالعه موردی استان تهران)

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM34 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱فصل اول ۱-۱-  مقدمه ۲ ۱-۲- تعریف حدود موضوع  ۳ ۱-۳- بیان مساله پزوهش  ۳ ۱-۴- سوالات پزوهش  ۴ ۱- ۵- اهداف تحقیق  ۴ ۱- ۶- فصول پایان  ۴ فصل دوم کلیات وتعاریف ۲-۱- مقدمه ۶ ۲-۲- …

مشاهده جزییات