اطلاعیه

کتب کشاورزی،دام و طیور

تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM33 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ مقدمه ۲ فصل اول،کلیات ۴ ۱-۱- تاریخچه ۵ ۱-۲- اهمیت پنبه ۶ ۱-۳- سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد پنبه در ایران ۶ ۱-۴- طبقه بندی پنبه ۷ ۱-۵- مشخصات گیاه شناسی ۹ ۱-۶-تنش محیطی …

مشاهده جزییات

اکولوژی گیاهان زراعی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM32 تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه فصل اول گیاهان زراعی گیاهان مهم زراعی غلات بقولات گیاهان ریشه‌ای و غده‌ای فصل دوم اقلیم زراعی و عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان زراعی شدت نور آب نقش آب به عنوان کنترل‌کننده سیر انرژی در …

مشاهده جزییات

بررسی زراعت برنج در استان گیلان

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM31 تعداد صفحات: ۸۸ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مقدمه تاریخچه برنج در جهان واژه برنج ارقام اصلاح شده برنج شرایط اقلیمی مناسب برای شالیزار خاک شالیزار اثرات اقتصادی مصرف کود در شالیزار اثرات دوره تناوب در افزایش عملکرد برنج پرورش رتون تنوع کشت روشهای کاشت برنج در …

مشاهده جزییات

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM30 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده-۲-۱ مقدمه—۳ فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۱ پیشینه تحقیق—- ۸-۵ ۱-۲ تاکسونومی—– ۹-۸ ۱-۳ مشخصات کلی راسته کفال ماهی شکلان —–۹ ۱-۴ مشخصات خانواده کفال ماهیان —-۱۰ ۱-۵ مشخصات کفال طلایی -۱۲-۱۰ ۱-۶ زیست شناسی کفال …

مشاهده جزییات

مقایسه ی روشهای مختلف تولید نهال گونه ی دغدغک (Colutea persica)

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM29 تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- کلیات ۲ ۱-۲-۱- تکثیر غیرجنسی با استفاده از قلمه ۲ ۱-۲-۲- تشکیل ریشه نابجا ۳ ۱-۲-۳- عوامل موثر بر ریشهزایی قلمهها ۵ ۱-۲-۳-۱- اثر جوانهها بر ریشهزایی قلمه ۵ ۱-۲-۳-۲- اثر برگ …

مشاهده جزییات

اثر تنظیم کننده های رشد در تحمل به آب ایستادگی پنبه در دماهای مختلف فیتوترون

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM28 تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه اهمیت موضوع و اهداف بررسی منابع مواد و روشها نتایج و بحث نتیجه گیری فهرست منابع چکیده انگلیسی

مشاهده جزییات

اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکرد جوجه های گوشتی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM27 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول : مقدمه مقدمه فص دوم : بررسی منابع سوخت و ساز انرژی در طیور شیوه های مختلف سنجش انرژی انرژی خام انرژی قابل سوخت و ساز انرژی خالص انرژی مؤثر توازن انرژی اثر محیط بر …

مشاهده جزییات

بررسى ریشه دهى در ارقام مختلف انگور

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM26 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب تاریخچه ارزش اقتصادى و غذایى انگور ۱ گیاه شناسى انگور ۱۰ ساختار اندام هاى مو ۱۴ روشهاى تکثیر مو ۳۱ انواع مختلف قلمه مو ۳۶ طرز تهیه قلمه ۴۰ کاشت قلمه ۴۵ گزینش پیوندک ۵۲ پیوندک انگیلیسى یا …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM25 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه    ۱ ۱-۲- فرضیات    ۳ فصل دوم: بررسی منابع تاریخچه صنعتی شدن مرغ در دنیا و ایران    ۴ تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی     ۶ ۲-۱- تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در …

مشاهده جزییات

راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM24 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت مسأله اهداف تحقیق فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق قاچاق محصولات کشاورزی (اثرات و راهکارها) اقتصاد بیمار آلوده به قاچاق در جمهوری اسلامی صادرات محصولات کشاورزی در بوته …

مشاهده جزییات