اطلاعیه

کتب کشاورزی،دام و طیور

پرورش قارچ های خوراکی و آفات آن

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM13 تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ تاریخچه ۲ شناخت قارچ های خوراکی و سمی و داروئی ۵ قارچ های خوراکی ۵ قارچ های سمی ۶ قارچ های داروئی ۱۰ آشنایی با قارچ های صدفی ۱۱ قارچ صدفی ۱۱ انواع قارچ صدفی ۱۴ …

مشاهده جزییات

بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای ذرت سیلویی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM12 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  ۱-۱- مقدمه ۱ ۱-۲- تاریخچه و خاستگاه ذرت ۵ ۱-۳- اهمیت و موارد مصرف ذرت ۷ الف) تغذیه انسان : ۷ ب) تغذیه دام وطیور : ۸ ج) مصارف صنعتی : ۸ ۱-۴- سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت …

مشاهده جزییات

بررسی اثر شوری بر گیاهان گندم و لوبیا سبز

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM11 تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده: مقدمه: ۱-۱ ویژگیهای گیاه گندم :(( Triticum aestivum ۱-۲  اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اکولوژیکی آن: گندم ((Triticum aestivum: ۱-۳ تیپهای مختلف گندم: ۱-۳-۱ تیپهای زمستانه: ۱-۳-۲ تیپهای بهاره: ۱-۳-۳ تیپهای حد واسط: ۱-۴ ویژگیهای گیاه …

مشاهده جزییات

تکنولوژی و فرایند تبدیل گندم به آرد

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM10 تعداد صفحات: ۳۷۱ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱ ویژگی ، ساختار ۱ و ترکیبات دانه‌ غلات ۱ ۱-۱-ویژگیهای غلات ۲ ۱-۲- منشأ غلات ۲ غلات اصلی : ۳ ۱- گندم ۴ طبقه بندی گندم از نظر مصارف ۵ گندم مخصوص محصولات خمیری ۵ …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیک پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM9 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست عناوین پیشگفتار فصل اول الف ـ باروری و ناباروری  ۱ ب ـ دوره پس از زایش   ۳ ب ـ ۱ـ بازگشت فعالیت چرخه ای   ۵ ب ـ۱ ـ ۱ـ عوامل موثردر بازگشت فعالیت سیکلیک   ۶ ب ـ۲ ـ جمع …

مشاهده جزییات

مروری بر مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM8 تعداد صفحات: ۹۲ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول/ مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱ فصل دوم/ کلیات ۲-۱- تاریخچه ۴ ۲-۲- خواص عمومی  ۷ ۲-۳-خواص حیاتی و اثرات آرسنیک در بدن و اعضاء ۱۱ ۲-۳-۱- اثر بر روی پوست  ۱۳ ۲-۳-۲- اثر بر روی تغذیه ۱۳ …

مشاهده جزییات

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM7 تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱-۱مقدمه ۲ ۱-۲اهمیت کشت سیب زمینی ۳ ۱-۳ اهمیت سیب زمینی در ایران ۴ ۱-۴ منطقه مورد مطالعه ۵ ۱-۴-۱ استان خراسان ۵ ۱-۴-۲ استان سمنان ۷ فصل دوم ۲-۱ سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق …

مشاهده جزییات

PMS و تأثیر گیاه مرمکی بر آن

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM6 تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان  فهرست – فصل اول: سیکل قاعدگی    ۴ روند فعالیت سیکل قاعدگی    ۴ مقدار خونریزی قاعدگی    ۷ اساس بیولوژیک سیکل قاعدگی    ۸ هماهنگ سازی سیکل قاعدگی    ۱۰ بخشهای مختلف تخمدان    ۱۱ ساختمان استروئیدها    ۱۲ بیوشیمی بیوسنتز استروئیدها    ۱۵ اثرات استروژن و …

مشاهده جزییات

پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM5 تعداد صفحات: ۶۴ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست ۱- مقدمه ۲- چکیده ۳- کلیات ۴- پرورش ماهی قزل آلا ۵- روش های پرورش ماهی قزل آلا ۶- عوامل مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۱-۳- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۲-۳- عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی قزل‌آلا ۳-۳- …

مشاهده جزییات

فرایند تولید شکر از نیشکر و ضایعات ناشی از دکستران

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM4 تعداد صفحات: ۹۸ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه و هدف ۱-  کلیات ۱-۱-  تولید شکر و نیشکر در جهان …۹ ۱-۲- تولید شکر و نیشکر در ایران ….۱۰ ۱-۲-۱-  نیشکر کاری در ایران ۱۰ ۱-۲-۲-  تولید شکر نیشکری در ایران …۱۱ ۱-۳-  نیشکر کاری در …

مشاهده جزییات