اطلاعیه

اصلاح و تهیه نهال و بذر

کد محصول DM2

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

تاریخچه :
مقدمه
سیبزمینی Potato
اجزای عملکرد:
ارقام
پیکاسو:
آگریا
دیامانت
دراگا
آژاکس
هرتا
داشت
آبیاری:
تغذیه و کوددهی:
وجین علفهای هرز:
مبارزه با آفات بیماریها:
چرخه بیماری:
مبارزه:
ویروس S سیبزمینی: s Potato Virus
ویروس x سیب زمینی: Potato Virus x (PVX)
ویروس Y  سیبزمینی: (PVY) potato Virus Y
چرخه بیماری:
ویروس پژمردگی منقوط گوجه فرنگی
پوسیدگی نرم باکتریایی غدهها
بیماری ریز و کتونیا
بیماری پژمردگی فوزاریومی
پوسیدگی خشک فوزاریومی
بیماری لکه موجی
خاک دادن پای بوته، سلهشکنی و سرزنی بوتهها
برداشت
انبار داری
بذر حقیقی سیبزمینی
فعالیتهای تحقیقاتی انجام گرفته روی سیبزمینی
پیاز Onion
اهمیت:
کاشت:
ارقام:
قرمز آذرشهر:
سفید کاشان:
سفیدقم:
درچه اصفهان:
طارم زنجان:
تگزاس ارلی گرانو:
پری ماورا:
عملیات داشت:
سوختگی ارغوانی:
سفیدک داخلی پیاز:
بلایت برگ (بوتریتیس):
پوسیدگی سفید پیاز:
پوسیدگی پایینی پیاز:
ریشه سرخی پیاز:
پوسیدگی نرم باکتریایی
نماتد ساقه پیاز:
تغذیه و کوددهی:
برداشت پیاز:
بذر گیری پیاز
ازدیاد پیاز به روشهای نو:
روش اول:
روش دوم:
روش سوم:
فعالیتهای تحقیقاتی پیاز
زراعت لوبیا
مقدمه:
دورگ گیری لوبیا
۱ ـ انتخاب والدین:
۲ ـ ژن‌های نشانگر در لوبیا:
کاشت لوبیا:
روش آبیاری
برداشت لوبیا:
برخی از  ارقام لوبیا اصلاح شده و صفات  آنها
لوبیا سفید
رقم: لوبیا سفید دهقان
رقم: لوبیا سفید دانشکده
رقم: یاس
لوبیا قرمز
رقم کرم کشاورز
رقم: لوبیا قرمز ناز
رقم: اختر
رقم: بهمن
رقم: لوبیا قرمز گلی
رقم: صیاد
رقم: درخشان
لوبیا چیتی
رقم: لوبیا چیتی تلاش
رقم: لوبیا چیتی دانشجو
رقم: خمین
ارقام لوبیا چشم بلبلی
رقم: کامران
رقم: لوبیا چشم بلبلی مشهد
قدرت ترکیب پذیری
مشخصات گل لوبیا
کارآیی دورگ گیری:
وسایل لازم برای دورگ‌گیری:
انواع دورگ گیریها:
تعداد مورد نیاز گلهای دورگ:
« خصوصیات گیاهی لوبیا »
کشت بافت در اصلاح نباتات
تاریخچه کشت بافت:
کشت بافت
(Tissue culture)
موارد استفاده از کشت بافت در اصلاح نباتات
۱)- کشت بساک (پرچم) گیاه
۲)- هیبریداسیون سلولهای سوماتیکی (بدنی)
هدف استفاده از دو رگ گیری به طریق آمیختگی پروتوپلاست
۳)- کشت مریستم گیاه
۴)- کشت جنین گیاه
۵)- تکثیر کلون

منابع مورد استفاده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.