اطلاعیه

درآمدی بر نقش فناوری اطلاعات در توسعه عرصه های مختلف کشاورزی

کد محصول T85

فایلWORD

۸۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 مقدمه ۱۰
فصل اول ۱۱
۱- برخی از اهداف تعامل فناوری اطلاعات(IT) با کشاورزی ۱۲
۱-۱ سیستم تخصصی در کشاورزی ۱۲
۱-۱-۱ کاربردهای کشاورزی این سیستم ۱۳
۱-۲ حس گرهای راه دور (Remote Sensing) ۱۵
۱-۳ نوآوریها در هندوستان ۱۶
۱-۴ MSSRF ۱۸
۱-۵  سیتمهای مشارکت IT کشاورزی در هندوستان ۱۸
۱-۶ کاربرد IT در دامپروری ۱۹
۱-۷ استفاده از IT در پرورش گیاهان ۲۱
۱-۸ استفاده از IT در تایوان ۲۱
۱-۹ IT وسیستمهای آن در دانشکده های کشاورزی ۲۲

فصل دوم                                                   ۲۴
۲- کاربرد فناوری اطلاعات در (IT) کشاورزی دقیق ۲۵
۲-۱ سایت – ویژه (Site- Specific) ۲۶
۲-۲ مراحل پردازش اطلاعات در کشاورزی دقیق ۲۷
۲-۳ تست آزمایشگاهی ۲۸
۲-۴ کاشت ، چگونه و به چه میزان ۲۸
۲-۵ دیده بانی محصول ۲۹
۲-۶ کاربرد مقادیر متفاوت مواد شیمیایی ۲۹
۲-۷ مانیتورینگ محصول ۳۰

فصل سوم ۳۲
۳- تعامل هدفها وراهبردهای توسعه کشاورزی ۳۳
۳-۱ جهانی‌شدن‌ اقتصاد و نظام‌های‌ تولید ۳۸
۳-۲  فرسایش‌ منابع‌ پایه‌ و بحران‌های‌ زیست‌ محیطی‌ ۳۹
۳-۳  فقر و امنیت‌ غذایی ۴۰
‌۳-۴ فرصت‌های‌ مقابله‌ با بحران‌ها                                                                               ۴۰
۳-۵ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی‌، عامل‌ توسعه‌ کشاورزی                                            ۴۲
۳-۶ کارایی در تولید دانش‌ و اطلاعات‌ ۴۳
۳-۷  دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ و دانش‌ ۴۴
۳-۸ زیرساخت‌های‌ ارتباطی‌ ۴۴
۳-۹ رسانه‌ها، مجراها و روش‌های‌ رسانشی ۴۵
۳-۱۰ توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی‌ ۴۵
۳-۱۱ علل و راه حل هاینابرابری درآمدها در مناطق شهری و روستایی ۵۱

فصل چهارم  ۵۶
۴-تاثیر فناوری اطلاعات درکشاورزی درجهت کاهش مهاجرت روستائیان ۵۷
۴-۱ ثروت روستائیان و نقش فناوری اطلاعات در این پدیده   ۶۹
۴-۲ انقلاب دیجیتال در کسب و کار کشاورزی روستائیان                                                 ۷۲
۴-۳ فرصتهای کارآفرینی در زیست بوم دیجیتال کشاورزی ۷۶
۴-۴ نقش انکوباتورهای روستایی ۷۷
نتیجه گیری ۷۸
فهرست منابع و مراجع ۸۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.