کتب مهندسی صنایع

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبار شرکت توزیع برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo254 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه عنوان تحقیق ۵ بیان موضوع تحقیق ۵ اهمیت تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۶ سئوالات پژوهش ۶ قلمرو مکانی تحقیق ۷ روش انجام تحقیق ۷ تعریف عملیاتی واژه ها ۷ فصل دوم:  ادبیات تحقیق بخش  اول : کنترل موجودی تئوری کنترل موجودی ۱۱ …

مشاهده جزییات

بررسی مشکلات مربوط به بهره برداری نیروگاه رامین اهواز وارائه الگو جهت افزایش بهره وری

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo250 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان فهرست چکیده فصل اول  ۱-۱۸ کلیات تحقیق ، مقدمه  ۱ وضعیت فعلی نیروگاه  ۳ بعد فرایند عملیات  ۵ اهمیت موضوع تحقیق و انتخاب آن  ۱۳ اهداف تحقیق  ۱۳ تعریف مساله و بیان سوالات اصلی تحقیق  ۱۳ سوالات تحقیق  ۱۴ فرضیه های تحقیق  ۱۴ قلمرو تحقیق  ۱۵ روش تحقیق  ۱۵ محدودیتها  ۱۵ تعریف …

مشاهده جزییات

بررسی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیت ISO-9001 ویرایش ۲۰۰۰ در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo243 تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده کلیات مقدمه فصل اوّل: طرح تحقیق (کلیات تحقیق) ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- موضوع تحقیق ۲ ۳-۱- دلایل انتخاب موضوع ۲ ۴-۱- اهمّیّت و ضرورت موضوع ۲ ۵-۱- بیان موضوع و چگونگی شناخت آن (تبیین مسئله تحقیق) ۳ ۶-۱- اهداف …

مشاهده جزییات

ارزیابی عملکر د مدیریت پروژه های بهینه سازی در نیروگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo240 تعداد صفحه: ۱۲۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست فصل اول – کلیات تحقیق مقدمه                           ۲ عنوان تحقیق                   ۳ تعریف عنوان تحقیق          ۳ اهمیت وضرورت تحقیق      ۳ انگیزه انتخاب موضوع         ۴ اهداف وسئوالات تحقیق      ۴ فرضیه های تحقیق            ۵ تعریف مفهومی واژه ها        ۵ تعریف عملیاتی واژه ها        …

مشاهده جزییات

ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد ، تکنیک شبه تحلیل پوششی داده ها , برنامه ریزی چند هدفه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo239 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان چکیده توجه به ارزیابی عملکرد سازمانی در طی سالهای اخیر موجب گسترش چارچوبها و متدولوژی هایی نظیر کارت امتیازدهی متوازن، مدلهای تعالی سازمانی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … گردیده که هر یک مزایای گسترده ای را ارائه نموده …

مشاهده جزییات

استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo234 تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ برنامه ریزی استراتژیک  ۲ مدل های برنامه ریزی استراتژیکی  ۴ اصلی – باز  ۶ افزود نی – باز  ۷ اصلی – موفقیت خوب  ۸ افزودنی – موقعیت خوب  ۹ مجموعه اطلاعات  ۱۲ ابزار و ازرشیابی  ۱۴ مدل …

مشاهده جزییات

بـررسی مشکلات مـدیریت موجودی هـای جنسی درشرکت برق و ارائه راهکار مناسب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo233 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده :               . . .  ۴ فصل اول : کلیات تحقیق              . .  ۵ ۱ـ۱ـ مقدمه :              . . . .  ۶ ۲-۱- بیان مسئله پژوهش :            . . . .  ۷ ۳-۱- اهمیت ، ضرورت و انگیزه پژوهش :         …

مشاهده جزییات

بکارگیری مدل تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب گزینه تأمین آب مجتمع های صنعتی شهر

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo231 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مقدمه        ۳ فصل اول عنوان تحقیق       ۶ تعریف موضوعی تحقیق   .   ۶ قلمرو تحقیق   .   ۷ اهمیت و ضرورت تحقیق  .  ۷ بیان مساله تحقیق      ۷ سؤالات و فرضیه های تحقیق  .  ۸ اهداف تحقیق  .   ۹ تعریف عملیاتی …

مشاهده جزییات

بررسی تناسب گزارش های پیشرفت پروژه در شرکت های برق منطقه‌ای برای مدیران ارشد توانیر

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo215 تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول – معرفی تحقیق                           ۱ مقدمه    ۲ عنوان پژوهش   ۲ بیان مساله پژوهش   ۲ اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش ۳ اهداف پژوهش   ۳ هدف اصلی     ۳ اهداف فرعی                ۴ پیشینه پژوهش                            ۴ تئوری‌ها                                         …

مشاهده جزییات

بررسی و ارزیابی نتایج خصوصی سازی در بخش نگهداری و تعمیرات نیروگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo207 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست پیشگفتار چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه        ۲ ۱-۱      تعریف موضوع تحقیق ۳ ۱-۲      اهداف تحقیق ۴ ۱-۳      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۴ ۱-۴      فرضیه های تحقیق  ۵ ۱-۵       قلمرو تحقیق ۵ ۱-۵-۱    قلمرو موضوعی تحقیق .           ۵ ۱-۵-۲    قلمرو مکانی تحقیق  ۶ ۱-۵-۳    قلمرو …

مشاهده جزییات