اطلاعیه

کتب مهندسی صنایع

بررسی علل تاخیر در پروژه های سدسازی و پیامدهای ناشی از آن

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO58 تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه فایل word قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب · فصل اول – معرفی تحقیق ۱-۱- مقدمه  . . ۱-۲-  موضوع و هدف پژوهش. ۱-۳- اهمیت موضوع پژوهش. . ۱-۴- قلمرو پژوهش. ۱-۵- محدودیت های پژوهش. . ۱-۶- پرسش های پژوهش ۱-۷- روش پژوهش. …

مشاهده جزییات

بررسی ضرورتها، تنگناها و راهکارهای اجرای تعمیرات به روش خط گرم در شرکت توزیع برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق عنوان تحقیق (چکیده )      ۱ تعریف موضوعی تحقیق      ۱ تعریف قلمرو زمانی و مکانی      ۳ مسئله تحقیق       ۳ اهمیت تحقیق       ۳ اهداف تحقیق      ۴ سؤالات و فرضیه های تحقیق      ۴ تعریف عملیاتی متغیر ها …

مشاهده جزییات

طراحی سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات در تاسیسات آب و فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب : چکیده مقدمه فصل اول : خلاصه تحقیق ۱ ) عنوان پژوهش ۲) بیان مسئله پژوهش ۳) اهداف پژوهش ۴) پیشینه های تحقیق ۵) تبیین موضوع تحقیق ۵-۱- تعریف نظری واجمالی موضوع ۵-۲- چگونگی اجمالی محدود کردن …

مشاهده جزییات

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای طرح‌ های انتقال و فوق ‌توزیع در شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست  مطالب :  فصل اول: مقدمه پژوهش ۱_۱_ مقدمه ۲ ۲_۱_ موضوع پژوهش ۴ ۳_۱_ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴ ۴_۱_ اهداف پژوهش ۴ ۵_۱_ پرسش‌های پژوهش ۵ ۶_۱_ تعاریف و اصطلاحات ۶ ۷_۱_ محدودیت‌های پژوهش و قلمرو آن …

مشاهده جزییات

طراحی و تدوین سیستم اطلاعات نگهداری و تعمیرات نیروگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب : چکیده ..      ۱ فصل ۱ – کلیات مقدمه       ۳ تعریف موضوع       ۴ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ..    ۵ هدف        ۵ روش تحقیق .     ۶ تعریف واژه های تحقیق .    ۶ فصل ۲ –پیشینه و ادبیات تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی سیستم اطلاعات (IS) نگهداری و تعمیرات نیروگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اوّل ۴ ۱- کلّیات ۴ ۱-۱ – تعریف موضوع تحقیق ۴ ۱-۲- اهمّیّت موضوع تحقیق ۵ ۱-۳- طرح مسئله ۶ ۱-۴- اهداف پژوهش ۸ ۱-۵ – قلمرو تحقیق ۹ ۱-۵-۱- قلمرو موضوعی تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی وضعیت نگهداری و تعمیرات در بخش تولید آب شرکت آب و فاضلاب و ارائه الگوی مناسب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب : فصل اول • مقدمـه   ۱ • بیان موضوع پژوهش۲ • اهمیت موضوع تحقیق۳ • اهداف پژوهش ۴ • قلمرو تحقیق ۴ • انگیزه انتخاب موضوع پژوهش ۴ • محدودیتهای تحقیق۵ • محدودیت منابع               ۵ • واژگان نت و اصطلاحات فنی  ۵ فصل دوم ۱-۲- کلیاتی درباره مدیریت …

مشاهده جزییات

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs162 فایل وورد ۱۵۰ صفحه ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب تشکر و قدردانی چکیده پیشگفتار فصل اول :‌ کلیات تحقیق ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ ۲ـ۱ـ موضوع تحقیق ۲ ۳ـ۱ـ تشریح و بیان موضوع ۳ ۴ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق ۴ ۵ـ۱ـ هدف و علت انتخاب موضوع ۵ ۶ـ۱ـ فرضیه های تحقیق ۶ ۷ـ۱ـ قلمرو تحقیق ۷ ۸ـ۱ـ جامعه ی …

مشاهده جزییات

بکارگیری سیستم هزینه‌ یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs128 فایل وورد ۱۶۰ صفحه ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات ۲ ۱-۱ مقدمه ۳ ۲-۱ بیان مساله ۸ ۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق ۹ ۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰ ۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق ۱۰ ۶-۱ سوالات اصلی تحقیق ۱۱ ۷-۱ فرضیه‌های تحقیق ۱۱ ۸-۱ نوآوری …

مشاهده جزییات

پروژه حسابداری محاسبه هزینه مواد و دستمزد با استفاده از تکنیک های زمان سنجی در کارخانه تولید لوله و اتصالات PVC

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs32 تعداد صفحات :۷۰ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت :۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب کلیات فصل اول: معرفی کارخانه مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی قسمتهای دخیل در فرایند تولید و اتصالات انبار مواد سالن میکس سالن تولید انبار محصول آزمایشگاه فصل دوم: زمانسنجی زمانسنجی به روش …

مشاهده جزییات