علوم سیاسی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم سیاسی با ترجمه تخصصی از نشریات معتبر الزویر ، امرالد اسپرینگر و .. سال 2021-2020 مقاله بیس علوم سیاسی- مقاله ترجمه شده علوم سیاسی- مقاله isi علوم سیاسی

مقاله ترجمه شده کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: M604 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده :  کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول:h73 قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۴ سال نشر:  ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۸ صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی عنوان …

مشاهده جزییات