لیست emerald:Journal of Islamic Accounting and Business Research

مقاله انگلیسی با ترجمه هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 26  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  32000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  22 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان

مشاهده جزییات