لیست emerald:Journal of Islamic Accounting and Business Research

مقاله انگلیسی تأثیر تعهد حرفه ای، تعهد به اخلاقیات، منبع کنترل درونی و هوش هیجانی بر توانایی کشف تقلب از طریق رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

مقالات انگلیسی سال 2023

 • سال نشر: 2023
 • نام ناشر (پایگاه داده): امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 26  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  32000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  22 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان

مشاهده جزییات