اطلاعیه

لیست Research Policy

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه شرکت ها تغییرات سازمانی را برای دستیابی به استراتژی های اکتشافانه تر انجام می دهند: رویکرد فرآیند

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده57000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   39 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات