لیست Research in International Business and Finance

مقاله انگلیسی با ترجمه ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 41  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده36000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه چه کسانی بر بازار سهام در یک کشور نوظهور تاثیر می گذارند – سرمایه گذاران نهادی یا سرمایه گذران خرد؟

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  28 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  53  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 46000   تومان

مشاهده جزییات