اطلاعیه

لیست International Review of Economics and Finance

مقاله انگلیسی با ترجمه رشد اقتصادی و شادی در چین: آنالیز چندسطحی کوهورت-دوره-سن بیزین

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده71000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مالیات بر دارایی مسکن، رشد اقتصادی و رفاه بین نسلی: مطالعه موردی چین

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   39 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  112000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه افشاء مسئولیت اجتماعی اجباری شرکت و محدودیت های مالی: شواهدی از چین

دانلود ترجمه مقالات انگلیسی 2024

 • سال نشر: 2024 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 21 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   49 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  112000 تومان

مشاهده جزییات