اطلاعیه

لیست International Journal of Accounting Information Systems

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری و حسابرسی با فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی: مرور ادبیات

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   40 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  87000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات غیر مالی بر موفقیت شرکت

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  58000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مبانی مفهومی برای تحقیقات طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  39000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تقویت و توانمندسازی سیستم های کنترل مدیریت از طریق فناوری اطلاعات: نقش مهم شفافیت داخلی و شفافیت جهانی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 50   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  43000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  47  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده59000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر ویژگی های فرایند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران ابری و غیر ابری سیستم های اطلاعات حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا سازمان ها از فرایند رسمی مدیریت ریسک برای رفع خطرات رسانه های اجتماعی استفاده می کنند؟

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 38 صفحه فایل WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:29000 تومان

مشاهده جزییات