اطلاعیه

لیست Accounting Forum

مقاله انگلیسی با ترجمه چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 27000 تومان

مشاهده جزییات