اطلاعیه

لیست مقالات 2024 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی تاثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری، شایستگی های منابع انسانی، استانداردهای حسابداری دولتی بر کیفیت صورت های مالی دولت های محلی

مقالات انگلیسی 2024

  • سال نشر: 2024
  • نام ناشر (پایگاه داده): al-makkipublisher
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه بین CRM، مدیریت دانش، تعهد سازمانی، سودآوری مشتری و وفاداری مشتری در صنعت مخابرات: نقش واسطه ای رضایت مشتری و نقش تعدیل کننده تصویر برند

مقالات انگلیسی 2024

  • سال نشر: 2024
  • نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12صفحه PDF

مشاهده جزییات