اطلاعیه

کتب مهندسی برق

طراحی سیستم کنترل آسانسور

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR335 تعداد صفحات: ۷۱ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: فصل یکم: انتقال داده ۱-۱- چگونگی تبادل داده ۱-۱-۱- دو روش برای انتقال داده ۱-۱- ۲- دو روش برای انتقال سریال ۱-۱-۳-  فرستنده و گیرنده ۱-۱-۳-۱-  DTE و DCE ۱-۱-۳-۲-تبادل شفاف ۱-۱-۳-۳- ساختار پایه-پیرو ۱-۲-سرعت انتقال …

مشاهده جزییات

بررسی اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR334 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل ۱ – مطالعات و تحقیقات مقدمه: چکیده: شبکه تقسیم بندی شبکه ها: تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف: تقسیم بندی بر اساس توپولوژی: سه نوع توپولوژی رایج در شبکه های LAN توپولوژی BUS مزایای توپولوژی BUS …

مشاهده جزییات

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی plc

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR333 تعداد صفحات: ۱۵۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل ۱   ساختار PLC             ۱ ۱-۱-   PLC          ۱ ۱-۲-   تفاوت PLC با کامپیوتر       ۵ ۱-۳-   کاربرد PLC در صنایع مختلف      ۷ ۱-۴-   سخت افزار PLC        ۹ ۱-۴-۱-   مدول منبع تغذیه (PS)      ۱۰ ۱-۴-۲-   واحد پردازش مرکزی (CPU)     …

مشاهده جزییات

کنترل دو جهته ی موتور DC با فید بک دیجیتال

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR332 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست فصل اول مقدمه ۱ ۱-۱ بلوک دیاگرام سخت افزاری ۲ فصل دوم ۲-۱ خلاصه از عملکرد ماشینهای الکتریکی  ۳ ۲-۲  بحث ساختمان ماشینهای الکتریکی  ۳ ۳-۲ نحوه ایجاد گشتاور در موتورDC  ۴ ۲-۴ انواع موتورهای DC  ۵ ۲-۴-۱موتورهای …

مشاهده جزییات

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخلPSSها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR329 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول – مقدمه پیشگفتار رئوس مطالب تاریخچه فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت پایداری دینامیکی سیستم های قدرت نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه طراحی پایدار …

مشاهده جزییات

بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روش های کاهش آن

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR327 تعداد صفحات: ۹۹ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع ۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف۱ ۱-۱-۱-تبعات نامتعادلی بار ۱ ۱-۱-۲-شبکه فشار ضعیف ۲ ۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها[۴] ۲ ۱-۱-۳- اضافه …

مشاهده جزییات

بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

متن کامل مقاله موجود نیست فهرست مطالب خطوط انتقال ۱ سیم گارد …..۲ گوی حفاظتی ۳ پستها ….۳ اجزاء تشکیل دهنده پستها  …..۵ مقره ها  ۵ برق گیر ۵ کنتور برق گیر …۸ برق گیر موجود در پست دوشان تپه ..۹ ترانسفور ماتور ولتاژ …..۹ ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان …

مشاهده جزییات

بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بکارگیری در دستگاه های CNC

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR324 تعداد صفحات: ۱۴۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست عناوین مقدمه …    ۱ فصل اول – درگاه موازی کامپیوتر…….   ۲ ۱-۱ تاریخچه درگاه موازی …    ۴ ۱-۲ آشنائی با درگاه موازی     ۹ ۱-۳ پینها و ثباتهای پورت پارالل …  ۱۴ ۱-۴ شرح پینهای درگاه موازی .    …

مشاهده جزییات

استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR323 تعداد صفحات: ۱۵۱ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول – مقدمه ۱-۱- پیشگفتار ۴ ۱-۲- رئوس مطالب  ۷ ۱-۳- تاریخچه  ۹ فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت ۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت ۱۶ ۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم …

مشاهده جزییات