اطلاعیه

کتب مهندسی برق

طـراحـی پستـ های فشـار قـوی (سیستم زمین)

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

متن کامل مقاله موجود نیست فهرست مطالب اتصال به زمین یا ارت  ۱ ارت یا زمین کردن  ۱ استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان ۳ هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت) ۵ انواع زمین کردن یا ارت ۵ زمین کردن حفاظتی ۵ زمین کردن …

مشاهده جزییات

کنترل نوار نقاله خط تولید یک کارخانه با PLC

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR285 تعداد صفحات: ۷۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده۶ نمای شماتیک  از برد الکترونیکی۷ نمای اصلی برد(قسمت الکترونیک۸ نمای کلی پروژه۹ فصل اول :سخت افزار۱۱ Plc1-1         ۱۲ ۱-۲       موتور گیربکسی  ۴۰ ۱-۳       سنسور مادون قرمز۴۶ ۱-۴       میکرو کنترلر ۵۱ Lcd1-5      ۶۰ ۱-۶      خلاصه فصل۶۵ فصل …

مشاهده جزییات

طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR283 تعداد صفحات: ۴۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل یکم- سنسورها ۱-۱ سنسوردما ۲-۱ سنسور گاز فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم ۱-۲ مختصری از میکروکنترولر ۲-۲ خصوصیات میکرو کنترلر ۳-۲ ترکیب پایه ۴-۲ بلوک دیاگرام ۵-۲ توصیف پایه ها ۶-۲ هسته مرکزی ۷-۲ حافظه میکروکنترولر ۸-۲مبدل …

مشاهده جزییات

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR282 تعداد صفحات: ۲۳۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه    ۱۲ ۱-۱ موضوعنامه ۱۳ ۱-۲ سخن نگارنده ۱۴ ۱-۳ تاریخچه اتومبیل ۱۴ ۱-۴ انواع اتومبیل بر اساس طراحی ۱۶ ۱-۵ آشنایی عمومی با ماشینهای باگی  ۲۳ فصل دوم: سیستم شاسی و اسکلت  ۲۶ …

مشاهده جزییات

بررسی انواع سیستم های بارکد و بارکد خوان

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR277 تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه چکیده     ٢ فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار     ٣             ١-١  : نوارهای مغناطیس     ۴             ٢-١  : شناسایی نوری الفبا     ۴             ٣-١  : فرکانس رادیوی     ۵             ۴-١  : تشخیص صوت     ۶             …

مشاهده جزییات

ارزیابی اقتصادی برج های نیرو

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

متن کامل مقاله موجود نیست فهرست مطالب مقدمه: پیش گفتار: چرا انرژی خورشیدی؟ انرژی خورشید: فصل اول آشنایی با برج نیرو مقدمه: اجزاء برج نیرو: ۱- دودکش: ۲- توربین و ژنراتور: ۳- کلکتور: امکانات بهره برداری اضافی: فصل دوم انتقال انرژی از طریق تشعشع مقدمه: خواص تشعشعی: قانون پلانک: قانون …

مشاهده جزییات

مروری بر اتوماسیون سیستم های توزیع

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR272 تعداد صفحات: ۲۴۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه۷ -فصل اول: کلیاتی در مورد اتوماسیون۱۰ انواع روشها و سیستمهای اتوماسیون شبکه توزیع۱۲ اجزاء سیستم اتوماسیون۱۵ انتخاب وظایف اتوماسیون۱۶ سطوح اتوماسیون۱۹ اتوماسیون و اقتصاد۳۳ –  فصل دوم : سیستم جمع آوری، پردازش وانتقال اطلاعات۵۱ نیازهای پست۵۲ نیازهای کابینت …

مشاهده جزییات

مقدمه‌ای بر سیستم های SCADA

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR270 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول تاریخچه SCADA ۱-۱ مقدمه ۱ ۱-۲ مراحل رشد سیستم SCADA ۲ فصل دوم SCADA چیست؟ ۲-۱ مقدمه ۸ ۲-۲ تعریف SCADA ۸ ۲-۳ فرایندهای قابل اجرا ۹ ۲-۴ عناصر سیستم SCADA ۱۰ ۲-۵ آنچه که در SCADA مقدور نیست ۱۴ ۲-۵-۱ سیستمهای حفاظتی ۱۴ …

مشاهده جزییات

بررسی تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR268 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD قیمت:  ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده..۱ مقدمه.۲ فصل اول: بررسی انواع خطا در ماشینهای القایی و علل بروز و روشهای تشخیص آنها ۱-۱-مقدمه۳ ۱-۲-بررسی انواع تنشهای وارد شونده بر ماشین القایی۴ ۱-۲-۱-تنشهای موثر در خرابی استاتور..۴ ۱-۲-۲- تنشهای موثر در خرابی روتور..۵ ۱-۳- …

مشاهده جزییات

بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع (Power Quality)

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

متن کامل مقاله موجود نیست فهرست مطالب فصل اول: مفاهیم و تعاریف ۱-۱- مقدمه  ۱ ۱-۲- تعریف کیفیت برق  ۳ ۱-۳- کیفیت ولتاژ  ۵ ۱-۴- رده بندی عمومی مسائل کیفیت توان  ۵ ۱-۵- گذرا  ۸ ۱-۶ تغییرات بلند مدت ولتاژ  ۹ ۱-۷- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ  ۱۰ ۱-۸- عدم تعادل ولتاژ …

مشاهده جزییات