اطلاعیه

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

کد محصول: OL465

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب :

چکیده ۴
مقدمه ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران ۸
تاریخچه کودکان استثنایی ۱۰
تعریف کودکان استثنایی ۱۱
گروه بندی دانش آموزان استثنایی ۱۲
جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی ۱۳
تاریخچه ی کودکان کم توان ذهنی ۱۴
رویدادهای مهم در رابطه با عقب ماندهای ذهنی ۱۵
انجمن حمایت از کودکان عقب مانده (AHRC) 16
انجمن کودکان و خانواده (ACF) 17
دیدگاه تردگلد ۱۸
دیدگاه کانر ۱۸
تعریف بر اساس نمره ی آزمون ترمن ۲۰
تعریف AAMD 20
ویژگی های رشد افراد عقب مانده ی ذهنی از نظر AAMD 22
دیدگاه ریچارد هانگر فورد ۲۲
دیدگاه ادگاردال ۲۳
تعریف عقب ماندگان و کم توانان ذهنی در DSM 23
ویژگی های کودکان عقب مانده ذهنی ۲۶
مقایسه ی کودک نرمال و کودک عقب مانده ذهنی ۲۸
طبقه بندی کودکان کم توان ذهنی یا عقب مانده ذهنی ۳۲
گروه کودکان دیر آموز ۳۲
گروه کودکان آموزش پذیر ۳۴
گروه کودکان تربیت پذیر ۳۷
گروه کودکان حمایت پذیر (کاملاً متکی) ۳۹
رفتارهای جنسی در کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰
مشکل ها و مسایل جنس افراد عقب مانده ذهنی ۴۱
نقاشی کودکان عقب مانده ذهنی ۴۴
سبب شناس ۴۶
علل قبل از تولد ۴۷
علل مربوط به هنگام تولد ۵۶
علل بعد از تولد ۵۴
عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی فرهنگی ۵۷
پیشگیری ۵۸
راهنمای گسترش برنامه ها و خدمات برای کودکان عقب مانده ذهنی ۶۰
از بین بردن مرز میان آموزش عادی و ویژه ۶۱
نتیجه گیری ۶۴
منابع ۶۵
پیوست ۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.