اطلاعیه

کتب مهندسی مواد

عیوب ناشی از روش های مختلف جوشکاری Al در منطقه HAZ

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me60 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول (مقدمه) ۱-۱-آلومینیم و کاربردهای آن  ۱ ۱-۱-۱-وزن مخصوص کم  ۳ ۱-۱-۲-بالا بودن استحکام  ۳ ۱-۱-۳-مقاومت در برابر خوردگی  ۴ ۱-۱-۴-هدایت الکتریکی و حرارتی  ۴ ۱-۱-۵-غیرسمی بودن آلومینیم  ۴ ۱-۱-۶-قابلیت شکل پذیری  ۵ ۱-۱-۷-قابلیت بازیافت  ۵ ۱-۱-۸-قابلیت …

مشاهده جزییات

خوردگی داغ و اکسیداسیون در پره های توربین موتور هواپیما

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me59 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب ۱- مقدمه ۱-۱- موتور توربین گاز : ۱-۲- مروری بر مشکلات بوجود آمده برای پره های توربین گاز و عوامل کنترل کننده‌ آن: ۲- تاریخچه ۲-۱ گستردگی پوششها فصل اول : سوپر آلیاژها ۱) سوپر آلیاژها پایه نیکل ۲) سوپر آلیاژها پایه کبالت …

مشاهده جزییات

تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me57 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان کامپوزیت Fe – TiC فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه ۱ فصل دوم : مروری بر منابع ۱-۲- عوامل مؤثر بر خواص کامپوزیتها ۶ ۲-۲- تقسیم بندی کامپوزیتها ۷ ۳-۲- تریبولوژی و تریبوسیستم ۹ ۱-۳-۲- تعریف سایش و …

مشاهده جزییات

مقایسه روش های تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me54 تعداد صفحات: ۱۳۹ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : ۱ پیش گفتار ۱-۱ مقدمه ۲-۱ کارهای انجام شده در این پروژه ۲ تئوریهای صفحه ۱-۲ تئوری تغییر شکل برشی مرتبۀ اول(FSDT) ۲-۲ تئوری کلاسیک صفحه((CPT ۳-۲ ارائه یک تئوری جدید ۴-۲ بررسی ضربه در …

مشاهده جزییات

بررسی نتایج تکنیک های شبیه‌سازی جریان مذاب

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me53 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول (مقدمه) ۱-۱- هدف از انجام شبیه‌سازی جریان مذاب ۲ ۱-۲- تاریخچه‌ی تحقیقات پیشین ۲ فصل دوم (جریان مذاب درفرایند ریخته‌گری) ۲-۱- قالب ریخته‌گری ۱۰ ۲-۲- طراحی مدل و قالب ۱۱ ۲-۳- طراحی سیستم راهگاهی ۱۳ …

مشاهده جزییات

عوامل ایجاد کننده تخلخل، شکل، اندازه، مقدار، تاثیر آن بر خواص فلز و راه های جلوگیری از آن

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me52 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱ مقدمه ۲ فصل دوم ۳ ۲-۱- بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی ۴ ۲-۱-۱- چگونگی ایجاد مک های گازی: ۸ عوامل موثر بر میزان مک های گازی: ۸ ۲-۲- مکانیزم تشکیل حفره های گازی وانقباضی: …

مشاهده جزییات

ریخته گری در قالب های ریژه

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me48 تعداد صفحات: ۳۲ صفحه وورد+ ۴۷ اسلاید قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۲ تقسیم بندی روشهای ریخته‌گری در قالبهای دائمی : ۲ ریخته‌گری در قالبهای ریژه (روش ثقلی ): ۳ مزایا و محدودیتهای ریخته‌گری در قالبهای ریژه : ۴ مزایا : ۴ محدودیتها و معایب : ۴ ویژگیهای روش ریژه : ۶ فلزات …

مشاهده جزییات

خواص فوم های آلومینیوم و کاربردهای آن

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me47 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : قابلیت هدایت گرمایی و تضعیف صدا در فوم‌های آلومینیوم ۱ ۱-۱ هدف ۱ ۱-۲ فوم‌های فلزی (متالیک) ۲ ۱-۳ مشخص کردن خصوصیات فوم‌های فلزی ۲ ۱-۴ تولید فوم ها ۳ ۱-۴-۱ از مذاب ۳ …

مشاهده جزییات

جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me46 تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه فایل word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده فصل اول کامپوزیت ۱-۱مقدمه ۱-۲ کامپوزیت های زمینه فلزیفصل دوم جوشکاری اصطکاکی کامپوزیتهای زمینه فلزی ۲-۱ دسته بندی روشهای اتصال کامپوزیتها ۲-۲ جوشکاری اصطکاکی ۲-۳ نتایج و بحث فصل سوم ۳-۱ نتایج منابع

مشاهده جزییات

عناصر میکرو آلیاژی بر روی فولاد ساختمانی

دانلود مقالات فارسی مهندسی متالورژی

کد محصول: me41 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فولاد ساختمانی۱ ۱-۱- تاریخچه سازه‌های فولادی۲ ۱-۲- مشخصات مکانیکی فولاد ساختمانی۳ فولاد کربن‌دار۶ فولاد نرمه۶ فولادهای پرمقاومت کم آلیاژ۷ فولادهای آلیاژدار آب دیده باز پخت شده۷ ۱-۲-۱- رفتار سازه‌های فولادی۸ عناصر و عنصرهای سازه۹ ۱-۲-۱-۱- کشش۱۰ ۱-۲-۱-۲- …

مشاهده جزییات