جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی

کد محصول: me46

تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه فایل word

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده
فصل اول
کامپوزیت
۱-۱مقدمه
۱-۲ کامپوزیت های زمینه فلزیفصل دوم
جوشکاری اصطکاکی کامپوزیتهای زمینه فلزی
۲-۱ دسته بندی روشهای اتصال کامپوزیتها
۲-۲ جوشکاری اصطکاکی
۲-۳ نتایج و بحث
فصل سوم
۳-۱ نتایج
منابع