پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM18- بررسي اثرات ضد ويروسي عصاره هاي متانولي حاصل از برگ، سرشاخه و ميوه در گونه اي از مخروطيان بومي ايران

کد محصول DM18

فایلWORD

95 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

خلاصه...ث  
هدف.ج
فصل اول: گياه شناسي.1
1-1. خانواده سرو ...2
2-1. طايفه ارس..3
1-2-1. جنس ارس.3
2-2-1. گونه ماي مرز5
3-2-1. گونه آردوش.8
3-1. تركيبات موجود در گياهان..11
4-1. اثرات درماني گياهان..15

فصل دوم: ويروس شناسي.16
1-2. خصوصيات كلي ويروس ها.17
2-2. چرخه عمومي همانند سازي ويروس...18
3-2. كشت ويروس ها18
1-3-2. تشكيل اجسام انكلوزيوني...19
4-2. هرپس ويروس ها..20
1-4-2. معرفي خانواده هرپس ويروس ها20
2-4-2. ويژگيهاي مهم هرپس ويروس ها.21
3-4-2. ساختمان و تركيب...22
4-4-2. طبقه بندي..23
5-2. ويروس هاي هرپس سيمبلكس.24
6-2. ويروس هرپس سيمبلكس تيب1...25
1-6-2. تكثير26
2-6-2. پاتولوژي..27
3-6-2. عفونت اوليه...27
4-6-2. عفونت مخفي.28
5-6-2. فعاليت مجدد ويروس...28
6-6-2. يافته هاي باليني..29
1-6-6-2. بيماري دهان وگلو...29
2-6-6-2. عفونت بوستي29
3-6-6-2. التهاب قرنيه وملتحمه...30
4-6-6-2. آنسفاليت..30
5-6-6-2. هرپس تناسلي30
6-6-6-2. هرپس نوزادان...31
7-6-2. تشخيص آزمايشگاهي.31
8-6-2. ابيدميولوژي..32
9-6-2. كنترل و بيشگيري..32
10-6-2. درمان33

فصل سوم : كشت سلول جانوري...34
 1-3. كشت بافت جانوري.35
2-3. كليات كشت سلولي جانوري..36
3-3. دودمانهاي سلولي.37
4-3. محيط كشت سلولهاي بستانداران...38
5-3. چگونگي رشد سلولها39
6-3. كشت سلولي در مقياس كوچك...40

فصل چهارم: مواد و دستگاهها42
1-4. رده سلولی مورد استفاده...45
2-4. ويروس مورد استفاده...45

فصل پنجم: روش ها...46
1-5. جمع آوري و نگهداري گيا هان...47
2-5. عصاره گيري و تهيه نمونه جامد..47
3-5. تهيه نمونه محلول جهت انجام آزمایشهای بیولوژیک48
4-5.تهيه محلولPBS..48
5-5. تهيه محيط كشت استريل...49
6-5. تهيه تريبسين استريل25/0درصد.50
7-5 .دريافت و نگهداري سلولها.50
1-7-5. كشت سلولهاي غير منجمد50
8-5. واكشت سلولها51
9-5. منجمد كردن سلولها.52
10-5. نحوه دريافت ويروس52
11-5. بررسي اثر ضد ويروسي عصاره...53

فصل ششم: نتايج و آمار.57
1-6.بررسي نمودار ستوني ميانگين درصدهاي حفاظتي عصاره ها در پنج غلظت..58
2-6.بررسي نمودار خطي ميانگين درصدهاي حفاظتي عصاره ها در پنج غلظت...66
3-6. ارزيابي مدل آماري با آزمون نيكويي برازش...67
4-6.مقايسه عصاره ها با داروي آسيكلووير....69
5-6. محاسبات..71

فصل هفتم: بحث74
منابع83

خلاصه
با توجه به اطلاعاتي كه از خواص ضد ويروس گونه هاي مختلف مخروطيان بر روي تعدادي از رده هاي سلولي انسان وجود دارد و از آنجا كه مخروطيان بومي ايران به عنوان بخشي از پوشش گياهي كشور مان مي باشد وبا دارا بودن گونه هاي خودرو از دو خانواده سرو و سرخدار، تاكسون خاصي از گياهان را براي مطالعات بيشتر فراهم مي كنند، بر آن شديم تا به بررسي اثر ضد ويروس دو گونه از مخروطيان یعنی Juniperus sabina   و Juniperus foetidissma  بر روي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 به روش برون تن بپردازيم.
    اين مطالعه حاكي از وجود تركيباتي با خاصيت ضد ويروس HSV-1 در اين گياهان مي باشد. بدين ترتيب پس از جمع آوري گياهان مورد نظر و عصاره گيري به روش پر كولاسيون توسط متانول 80 درجه، اثرات ضد ويروس HSV-1 اين عصاره ها روي رده سلولي Hela بررسي شد. اثر عصاره ها بر ويروس پس از رنگ آميزي با روش هماتوكسيلين- ائوزين (H&E) با مشاهده تغييرات ايجاد شده در مرفولوژي سلولها تحت عنوان اثرات سايتوپاتيك (CPE ) و مقايسه با نمونه كنترل منفي بررسي شد.
    با توجه به نتايج به دست آمده عصاره ميوه گياه J.sabina  در تمام 5 غلظت (μg/ml5/12، g/ml μ25 ، g/ml μ50 ،μg/m 100و μg/ml 200) داراي بيشترين درصد حفاظتي نسبت به ساير اندام ها مي باشد.

كلمات كليدي: Juniperus sabina, Juniperus foetidissima، عصاره متانولي، فعاليت ضد ويروس، ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید