پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

DM18- بررسي اثرات ضد ويروسي عصاره هاي متانولي حاصل از برگ، سرشاخه و ميوه در گونه اي از مخروطيان بومي ايران

کد محصول DM18

فایلWORD

95 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

خلاصه...ث  
هدف.ج
فصل اول: گياه شناسي.1
1-1. خانواده سرو ...2
2-1. طايفه ارس..3
1-2-1. جنس ارس.3
2-2-1. گونه ماي مرز5
3-2-1. گونه آردوش.8
3-1. تركيبات موجود در گياهان..11
4-1. اثرات درماني گياهان..15

فصل دوم: ويروس شناسي.16
1-2. خصوصيات كلي ويروس ها.17
2-2. چرخه عمومي همانند سازي ويروس...18
3-2. كشت ويروس ها18
1-3-2. تشكيل اجسام انكلوزيوني...19
4-2. هرپس ويروس ها..20
1-4-2. معرفي خانواده هرپس ويروس ها20
2-4-2. ويژگيهاي مهم هرپس ويروس ها.21
3-4-2. ساختمان و تركيب...22
4-4-2. طبقه بندي..23
5-2. ويروس هاي هرپس سيمبلكس.24
6-2. ويروس هرپس سيمبلكس تيب1...25
1-6-2. تكثير26
2-6-2. پاتولوژي..27
3-6-2. عفونت اوليه...27
4-6-2. عفونت مخفي.28
5-6-2. فعاليت مجدد ويروس...28
6-6-2. يافته هاي باليني..29
1-6-6-2. بيماري دهان وگلو...29
2-6-6-2. عفونت بوستي29
3-6-6-2. التهاب قرنيه وملتحمه...30
4-6-6-2. آنسفاليت..30
5-6-6-2. هرپس تناسلي30
6-6-6-2. هرپس نوزادان...31
7-6-2. تشخيص آزمايشگاهي.31
8-6-2. ابيدميولوژي..32
9-6-2. كنترل و بيشگيري..32
10-6-2. درمان33

فصل سوم : كشت سلول جانوري...34
 1-3. كشت بافت جانوري.35
2-3. كليات كشت سلولي جانوري..36
3-3. دودمانهاي سلولي.37
4-3. محيط كشت سلولهاي بستانداران...38
5-3. چگونگي رشد سلولها39
6-3. كشت سلولي در مقياس كوچك...40

فصل چهارم: مواد و دستگاهها42
1-4. رده سلولی مورد استفاده...45
2-4. ويروس مورد استفاده...45

فصل پنجم: روش ها...46
1-5. جمع آوري و نگهداري گيا هان...47
2-5. عصاره گيري و تهيه نمونه جامد..47
3-5. تهيه نمونه محلول جهت انجام آزمایشهای بیولوژیک48
4-5.تهيه محلولPBS..48
5-5. تهيه محيط كشت استريل...49
6-5. تهيه تريبسين استريل25/0درصد.50
7-5 .دريافت و نگهداري سلولها.50
1-7-5. كشت سلولهاي غير منجمد50
8-5. واكشت سلولها51
9-5. منجمد كردن سلولها.52
10-5. نحوه دريافت ويروس52
11-5. بررسي اثر ضد ويروسي عصاره...53

فصل ششم: نتايج و آمار.57
1-6.بررسي نمودار ستوني ميانگين درصدهاي حفاظتي عصاره ها در پنج غلظت..58
2-6.بررسي نمودار خطي ميانگين درصدهاي حفاظتي عصاره ها در پنج غلظت...66
3-6. ارزيابي مدل آماري با آزمون نيكويي برازش...67
4-6.مقايسه عصاره ها با داروي آسيكلووير....69
5-6. محاسبات..71

فصل هفتم: بحث74
منابع83

خلاصه
با توجه به اطلاعاتي كه از خواص ضد ويروس گونه هاي مختلف مخروطيان بر روي تعدادي از رده هاي سلولي انسان وجود دارد و از آنجا كه مخروطيان بومي ايران به عنوان بخشي از پوشش گياهي كشور مان مي باشد وبا دارا بودن گونه هاي خودرو از دو خانواده سرو و سرخدار، تاكسون خاصي از گياهان را براي مطالعات بيشتر فراهم مي كنند، بر آن شديم تا به بررسي اثر ضد ويروس دو گونه از مخروطيان یعنی Juniperus sabina   و Juniperus foetidissma  بر روي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 به روش برون تن بپردازيم.
    اين مطالعه حاكي از وجود تركيباتي با خاصيت ضد ويروس HSV-1 در اين گياهان مي باشد. بدين ترتيب پس از جمع آوري گياهان مورد نظر و عصاره گيري به روش پر كولاسيون توسط متانول 80 درجه، اثرات ضد ويروس HSV-1 اين عصاره ها روي رده سلولي Hela بررسي شد. اثر عصاره ها بر ويروس پس از رنگ آميزي با روش هماتوكسيلين- ائوزين (H&E) با مشاهده تغييرات ايجاد شده در مرفولوژي سلولها تحت عنوان اثرات سايتوپاتيك (CPE ) و مقايسه با نمونه كنترل منفي بررسي شد.
    با توجه به نتايج به دست آمده عصاره ميوه گياه J.sabina  در تمام 5 غلظت (μg/ml5/12، g/ml μ25 ، g/ml μ50 ،μg/m 100و μg/ml 200) داراي بيشترين درصد حفاظتي نسبت به ساير اندام ها مي باشد.

كلمات كليدي: Juniperus sabina, Juniperus foetidissima، عصاره متانولي، فعاليت ضد ويروس، ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید