اطلاعیه

تأثیر استرس بر بیماریهای جسمانی(سرطان)

کد محصول: OL161

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول
مقدمه ۳
بیان مسئله ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
فرضیه های پژوهش ۵
تعریف نظری- استرس ۵
بیماریهای جسمانی ۶
تعریف عملیاتی ۷
فصل دوم
مقدمه ۹
مفاهیم و مبانی نظری استرس ۹
تعاریف و نظریه های استرس ۱۰
پیشینه پژوهش ۱۱
عوامل ایجاد کننده استرس ۱۴
نشانه های استرس ۱۵
ویژگی های شخصیتی موثر بر فشار روانی ۱۶
۴ رهیافت نسبت به استرس ۱۸
مراحل پیشگیری فشار روانی ۲۰
نظریه¬های مربوط به بیماریهای جسمانی و استرس ۲۱
نشانه¬های جسمی استرس ۲۳
سرطان و نظریه¬های مرتبط با ارتباط آن با استرس ۲۷
مطالعات و مقالات مرتبط با سه متغیر استرس- بیماری جسمی و سرطان ۲۹
جمع بندی نهایی نظریه¬ها و تحقیقات ۳۹
فصل سوم
تعریف جامعه ۴۲
تعریف نمونه ۴۲
روش پژوهش و شیوه نمونه¬گیری ۴۲
ابزار پژوهش ۴۲
تجزیه و تحلیل داد¬ه¬ها ۴۳
فصل چهارم
مقدمه ۴۵
اطلاعات دموگرافی ۴۵
جداول و نمودار فراوانی¬ها ۴۸-۴۵
آمار توصیفی ۴۸
آمار استنباطی ۵۱-۵۰
الفای کرونباخ ۵۲
فصل پنجم
مقدمه ۵۴
تبیین فرضیه ۵۴
بحث و نتیجه¬گیری ۵۴
راههای مقابله با استرس ۵۵
محدودیت پژوهش ۵۷
پیشنهاد کاربردی ۵۷
منابع ۵۸
ضمیمه
نمونه پرسشنامه همولمز و راهه ۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.