اطلاعیه

کتب علوم پزشکی

بررسی نا هنجاریهای مادرزادی

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ55 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه و بیان مسئله مقدمه ۱-۱- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ۲-۱ – پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها ۳-۱ناهنجاری های مادرزادی ۴-۱-علل ایجاد کننده ی ناهنجاری ها ۱-۴-۱مسائل ژنتیکی – عوامل خانوادگی ۲-۴-۱پرتوتابی ۳-۴-۱-تماس پدر …

مشاهده جزییات

بررسی اثرات کلینیکی، رادیولوژیک و هیستوپاتولوژیک آندروژنها در استخوان سازی و التیام شکستگی ها

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ54 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده پیشینه و سابقه : – مسئله و ضرورت تحقیق: – هدف : – روش تحقیق: مطالعه تجربی – جامعه آماری و شرح مراحل اجراء: – فرضیه: – روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات: فصل اول : …

مشاهده جزییات

استفاده ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ53 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه فصل اول : ویتامین A تاریخچه کشف ویتامین A: ساختمان و شیمیایی ایزومرهای ویتامین A کاروتنوئیدها (پیش‌ویتامین‌های  A): ۱) کاروتن‌ها :  α، β و γ متابولیسم الف) جذب: ب) انتقال: ج) ذخیره: د) دفع: اعمال متابولیکی …

مشاهده جزییات

دیسفانکشن دیاستولیک با پروگنوز بیمارستانی افراد با ایسکمی حاد

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ52 تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب آناتومی میکروسکوپی قلب آناتومی ماکروسکوپی قلب تغذیه خونی قلب شاخه های شریان کرونری راست ۳- حالت بالانس: اپیدمیولوژی بیماریهای ایسکمی قلب اپیدمیولوژی پاتوفیزیولوژی آنژین ناپایدار : نارسایی قلبی علل نارسایی قلبی علل مساعد کننده انوع نارسایی قلبی …

مشاهده جزییات

بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ51 تعداد صفحات: ۱۱۱ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب بخش اول : بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی   ۱ – سیر تاریخی تحولات علم نگهداشت و تعمیرات   ۲ – انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات  ۵ – معرفی ویژگی های نرم افـزار مدیریــت نگهـــداری   پیشگیـــرانــه و  …

مشاهده جزییات

بهداشت مادران و نوزادان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ49 تعداد صفحات:  ۱۸۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان مراقبتهای دوران بارداری ۵ معاینات فیزیکی ۷ تستهای آزمایشگاهی : ۸ ویزیتهای بعدی ۸ اطلاعات subjective : 8 اطلاعات Objective 9 آموزش به مدد جو در ارتباط با مراقبت از خود ۱۰ مراقبت از دندان ها: ۱۲ نوع لباس …

مشاهده جزییات

بحران از پیشگیری تا درمان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ48 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مقدمه … ۱ تاریخچه  ۲ تعریف بحران … ۳ حصوصیات بحران . ۷ مراحل بحران . ۱۰ انواع بحران … ۲۵ عوامل متعادل کننده بحران  ۳۴ تیپ شناسی در بحران (افراد و بحران)  ۳۸ بحران در کودکان . …

مشاهده جزییات

کالبد شناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ47 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب بخش اول – کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان فصل اول  – کالبد شناسی دستگاه تناسلی نریان (۱-۱) کیسه بیضه (۱-۲) بیضه تصویر(۱-۲) نمایی از بافت بیضه که ارتباط این بافت بینابینی و لوله های اسپرم ساز دیده می شود (۱-۳) اپیدیدیم تصویر(۱-۳) نمای …

مشاهده جزییات

آشنایی با دانش آموزان استثنایی

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ46 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : مقدمات و تاریخچه ۱- آغاز سخن ۲- پیش گفتار ۳- بررسی آماری و سابقه ۴- تعریف استثنایی ۵- تاریخچه ۶- در ایران فصل دوم: دسته بندی و تعریف و ویژگیهای بالینی ۱- انواع …

مشاهده جزییات

بهداشت دهان و دندان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ45 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : پیشگفتار خلاصه مقدمه فصل اول (بهداشت دهان و دندان) پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن .راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان جرم دندان چیست؟ بهداشت لب بهداشت لثه بهداشت زبان خشکی دهان بوی بد دهان …

مشاهده جزییات