اطلاعیه

کتب علوم پزشکی

ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فارسی مقیاس رفتار حرفه ای هال در نمونه ای از دستیاران شاغل در بیمارستان ها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo236 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱- مقدمه ۲- اهداف اصلی طرح ۳- اهداف فرعی طرح ۴- اهداف کاربردی طرح ۵- سوالات (با توجه به اهداف طرح) فصل دوم: سابقه طرح و بررسی متون ۱-سابقه ارزیابی رفتار حرفه¬ای ۱-۲- سنجش …

مشاهده جزییات

بررسی پیامدها و موانع خصوصی‌سازی در شرکت های تعمیرات نیروی برق ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo210 تعداد صفحات: ۲۳۵ صفحه  فایل وورد قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان مقدمه: در کشور ایران سیاست خصوصی‌سازی در راستای برنامه تعدیل و اصلاحات اقتصادی مطرح شده و هدف از آن این است که کارآیی افزایش یابد، تخصیص منابع بهتر شده، ابداع و کارآفرینی پویا افزایش یافته، قیمتها به شکل رقابتی و …

مشاهده جزییات

کنترل اتوماتیک فشارخون با استفاده از کنترلر PID و تنظیم پارامترهای آن توسط الگوریتم ژنتیک

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T12 تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان شرح پروژه: فهرست مطالب فصل اول :مقدمه ۶ فصل دوم: بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی      ۹ ۲-۱  مقدمه        ۹ ۲-۲  تعریف فشار خون   ۱۱ ۲-۳ انواع فشار خون        ۱۳ ۲-۳-۱ علائم     ۱۳ ۲-۳-۲  تشخیص            ۱۳ ۲-۳-۳  …

مشاهده جزییات