کتب علوم پزشکی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه پزشکی بهداشت و ایمنی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

بررسی بیمارانیکه تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT قرار گرفته اند

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ81 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱ فصل دوم: مروری بر متون ۳ فصل سوم: روش بررسی ۳۸ فصل چهارم: نتایج ۴۵ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵۷ پیشنهادات : مقالـه : بررسی ۲ ساله ۲۵ مورد توتال هیپ …

مشاهده جزییات

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ80 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۳ فصل اول ۱-۱ – تالاسمی ۸ ۱-۲-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی ۸ ۱-۲-۱ – خون شناسی ۹ ۱-۲-۲- خون سازی و گلبولهای قرمز ۱۰ ۱-۳- تالاسمی و انواع آن ۱۰ ۱-۳-۱ آلفا تالاسمی …

مشاهده جزییات

بررسی آدنوکارسینوم معده

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ79 تعداد صفحات: ۶۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه  ۱ نقش ژنتیک در اتیولوژی آدنوکارسینوم معده  ۸ عوامل خطرساز آدنوکارسینوم معده  ۱۱ ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسینوم معده  ۱۹ آدنوکارسینوم معده ؛ غربالگری  ۲۵ آشنایی با هلیکوباکترپیلوری  ۲۹ اپیدمیولوژی  ۳۱ انتقال عفونت  ۳۳ …

مشاهده جزییات

بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای کارخانه شوگا

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ76 تعداد صفحات: ۲۷۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول: مقدمه فصل دوم: بررسی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار • صدا • دزمیتری • ادیومتری • ارتعاش • روشنایی • پرتوها • شرایط جوی محیط کار فصل سوم: بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار • عوامل شیمیایی • ارزیابی آلاینده های ذره ای • ارزیابی …

مشاهده جزییات

بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ75 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده فصل اول _ مقدمه ۱-۱ معرفی و بیان مسئله پژوهش ۱-۲ هورمونهای استروئیدی ۱-۲-۱ محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه ۱-۳ مکانیسم عمل استروژن ۱-۴ استروژن و سیستم عصبی ۱-۴-۱ استروژن و نوروترانسمیترها ۱-۴-۲ استروژن و سیستم کولینرژیک …

مشاهده جزییات

لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ74 تعداد صفحات: ۴۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب *  تاریخچه و معرفی : * تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی *  شدت زیاد ، مستقیم بودن ، تکفامی ‌و همدوسی * تکفامیچیست؟ * همدوسی زمانی و مکانیلیزر * تقسیم بندی لیزرها * معرفی چند نوع …

مشاهده جزییات

کمّی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال های سایکوفیزیولوژی

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ73 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول: علم سایکوفیزیولوژی و مفاهیم و مبانی استرس    ۱- ۱- تاریخچه علم سایکوفیزیولوژی ۴ ۱-۲- اصول و مبانی سایکوفیزیولوژی ۷ ۱-۳- انواع تکنیک¬های سایکوفیزیولوژی   ۱۰ ۱-۳-۱- شاخص¬های سیستم اعصاب خودکار۱۰ ۱-۳-۲- اندازه¬گیری …

مشاهده جزییات

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ70 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه  فایل WORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مندرجات تقدیر و تشکر و قدردانی تقدیر و تشکر چکیده فارسی فصل اول: دلایل انتخاب موضوع ۱ بیان مساله ۴-۲ بررسی  پیشینه پژوهش ۲۰-۵ معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی ۲۹-۲۰ اهداف  ۳۰ فصل دوم: متغیرها ۳۲-۳۱ مواد و روش‌ها  ۳۵-۳۳ مسائل اخلاقی و انسانی …

مشاهده جزییات

ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ69 تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ساختار میتوکندری ژنوم میتوکندری انسان میتوکندریها نیمه خود مختار هستند میتوکندریها وراثت مادری دارند هتروپلاسمی و تفکیک رپلیکاتیو نوترکیبی mtDNA کامل شدن mtDNA میزان بالای موتاسیون در mtDNA تنوع پلی مورفیک mtDNA در جمعیت‌های انسانی ژنتیک …

مشاهده جزییات

بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار بستری در بیمارستان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ68 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده  ۱ فصل اول: کلیات    ۴ – مقدمه پژوهش و بیان مسئله    ۵ – اهداف پژوهش    ۷ – هدف کلی    ۷ – اهداف جزئی    ۷ – سوالات پژوهش    ۷ – واژگان کلیدی    ۸ – تعریف واژگان    ۸ – …

مشاهده جزییات