اطلاعیه

کتب علوم پزشکی

بررسی بیمارانیکه تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT قرار گرفته اند

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ81 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱ فصل دوم: مروری بر متون ۳ فصل سوم: روش بررسی ۳۸ فصل چهارم: نتایج ۴۵ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵۷ پیشنهادات : مقالـه : بررسی ۲ ساله ۲۵ مورد توتال هیپ …

مشاهده جزییات

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ80 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۳ فصل اول ۱-۱ – تالاسمی ۸ ۱-۲-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی ۸ ۱-۲-۱ – خون شناسی ۹ ۱-۲-۲- خون سازی و گلبولهای قرمز ۱۰ ۱-۳- تالاسمی و انواع آن ۱۰ ۱-۳-۱ آلفا تالاسمی …

مشاهده جزییات

بررسی آدنوکارسینوم معده

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ79 تعداد صفحات: ۶۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه  ۱ نقش ژنتیک در اتیولوژی آدنوکارسینوم معده  ۸ عوامل خطرساز آدنوکارسینوم معده  ۱۱ ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسینوم معده  ۱۹ آدنوکارسینوم معده ؛ غربالگری  ۲۵ آشنایی با هلیکوباکترپیلوری  ۲۹ اپیدمیولوژی  ۳۱ انتقال عفونت  ۳۳ …

مشاهده جزییات

بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای کارخانه شوگا

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ76 تعداد صفحات: ۲۷۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول: مقدمه فصل دوم: بررسی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار • صدا • دزمیتری • ادیومتری • ارتعاش • روشنایی • پرتوها • شرایط جوی محیط کار فصل سوم: بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار • عوامل شیمیایی • ارزیابی آلاینده های ذره ای • ارزیابی …

مشاهده جزییات

بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ75 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده فصل اول _ مقدمه ۱-۱ معرفی و بیان مسئله پژوهش ۱-۲ هورمونهای استروئیدی ۱-۲-۱ محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه ۱-۳ مکانیسم عمل استروژن ۱-۴ استروژن و سیستم عصبی ۱-۴-۱ استروژن و نوروترانسمیترها ۱-۴-۲ استروژن و سیستم کولینرژیک …

مشاهده جزییات

لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ74 تعداد صفحات: ۴۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب *  تاریخچه و معرفی : * تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی *  شدت زیاد ، مستقیم بودن ، تکفامی ‌و همدوسی * تکفامیچیست؟ * همدوسی زمانی و مکانیلیزر * تقسیم بندی لیزرها * معرفی چند نوع …

مشاهده جزییات

کمّی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال های سایکوفیزیولوژی

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ73 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول: علم سایکوفیزیولوژی و مفاهیم و مبانی استرس    ۱- ۱- تاریخچه علم سایکوفیزیولوژی ۴ ۱-۲- اصول و مبانی سایکوفیزیولوژی ۷ ۱-۳- انواع تکنیک¬های سایکوفیزیولوژی   ۱۰ ۱-۳-۱- شاخص¬های سیستم اعصاب خودکار۱۰ ۱-۳-۲- اندازه¬گیری …

مشاهده جزییات

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ70 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه  فایل WORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مندرجات تقدیر و تشکر و قدردانی تقدیر و تشکر چکیده فارسی فصل اول: دلایل انتخاب موضوع ۱ بیان مساله ۴-۲ بررسی  پیشینه پژوهش ۲۰-۵ معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی ۲۹-۲۰ اهداف  ۳۰ فصل دوم: متغیرها ۳۲-۳۱ مواد و روش‌ها  ۳۵-۳۳ مسائل اخلاقی و انسانی …

مشاهده جزییات

ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ69 تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ساختار میتوکندری ژنوم میتوکندری انسان میتوکندریها نیمه خود مختار هستند میتوکندریها وراثت مادری دارند هتروپلاسمی و تفکیک رپلیکاتیو نوترکیبی mtDNA کامل شدن mtDNA میزان بالای موتاسیون در mtDNA تنوع پلی مورفیک mtDNA در جمعیت‌های انسانی ژنتیک …

مشاهده جزییات

بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار بستری در بیمارستان

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ68 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده  ۱ فصل اول: کلیات    ۴ – مقدمه پژوهش و بیان مسئله    ۵ – اهداف پژوهش    ۷ – هدف کلی    ۷ – اهداف جزئی    ۷ – سوالات پژوهش    ۷ – واژگان کلیدی    ۸ – تعریف واژگان    ۸ – …

مشاهده جزییات