پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

FZ7- دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

کد محصول FZ7

فایل WORD

130 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چكيده.......................................................................................................7
کلمات کليدي...........................................................................................8
فصل اول..................................................................................................13
مقدمه......................................................................................................14
تعريف موضوع.........................................................................................15
تاريخچه...................................................................................................16
اهداف تحقيق............................................................................................17
فصل دوم..................................................................................................18
خصوصيات مواد TLD.............................................................................19
پاسخ دز...................................................................................................19
حساسيت.................................................................................................20
پاسخ به انرژي..........................................................................................21
شرايط پخت.............................................................................................24
محوشدگي گرمايي...................................................................................25
محو شدگي غيرعادي................................................................................26
حساسيت نوري........................................................................................26
فصل سوم...........................................................................................29
كاربردها وخواص دزيمتري......................................................................30
دزيمتري فردي.........................................................................................30
دزيمتري محيطي.......................................................................................31
دزيمتري باليني..........................................................................................32
سينماتيك واپاشي گاما...............................................................................34
سينماتيك واپاشي آلفا................................................................................35
واپاشي بتايي..............................................................................................38
بورات منگنز..............................................................................................54
خصوصيات دزسنجي................................................................................57
اثر ذرات و تشعشعات بر سيستم هاي حياتي.............................................65
حالت¬هاي برهمکنش ...............................................................................65
يونيزاسيون................................................................................................65
برانگيختگي مولکولي و اتمي....................................................................66
واکنش‌هاي هسته‌اي..................................................................................66
تشعشعات باردار.......................................................................................67
تشعشعات بدون بار...................................................................................67
بمبهاي هسته اي چگونه ساخته مي¬شوند.................................................69
پرتو درماني باعث کاهش غدد سرطاني...................................................70
محافظت کننده هاي پرتوي.....................................................................72
آثار وراثتي تشعشع در انسان...................................................................74
سطح انرژي هسته اي.............................................................................77
تغييرات انرژي در واکنشهاي هسته‌اي....................................................78
حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسي هسته¬اي..................................................81
حداکثر مقادير مجاز آلودگي......................................................................82
نکات اساسي در تعيين مقادير مجاز آلودگي................................................82
پرتوزاهاي آلوده کننده محيط......................................................................83
اصول حفاظت فردي.................................................................................84
مکانيسم توليد تشعشع فيزيک هسته اي.................................................85
مواد پرتوزا و تابش هاي هسته¬اي............................................................91
تاريخچه كشف مواد پرتوزا ...................................................................92
ماده پرتوزا چيست؟...............................................................................94
ماهيت پرتوهاي آلفا، بتا و گاما...............................................................96
واپاشي پرتوهاي آلفا، بتا و گاما .............................................................98
قانون سدي........................................................................................99
بررسي يك عنصر راديواكتيو..............................................................99
فصل چهارم......................................................................................102
تعريف بمب هسته¬اي........................................................................103
عناصر اصلي سازنده.........................................................................104
چرا اورانيوم و پلوتونيوم؟.................................................................105
انواع بمب¬هاي هسته¬اي از نظر نوع مكانيزم انفجار...........................106
نحوه آزاد شدن انرژي هسته‌اي.........................................................120
واپاشي راديواکتيو.............................................................................121
فصل پنجم ......................................................................................123
دلايل¬استفاده¬از ¬(TLD-100).............................................................124
نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................125
منابع و ماخذ....................................................................................127

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید