اطلاعیه

بررسی سیر تحولات ستارگان

کد محصول FZ9

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

فهرست مندرجات

پیشگفتار
چکیده

بخش اول : کلیّات ستاره شناسی
فصل اول : ستاره شناسی        ۲
مقدمه           ۳
۱-۱ پیشینه ستارگان         ۴
۱-۲ ستاره چیست؟        ۱۱
۱-۳ اندازه گیری فاصله ستارگان      ۱۴
۱-۴ رصد خانه ها و تلسکوپ ها      ۱۸
فصل دوم : انواع ستارگان       ۲۱
مقدمه          ۲۲
۲-۱ ستاره ای به نام خورشید       ۲۳
۲-۲ ستاره های هالی         ۲۸
۲-۳ ستاره های دنباله دار و شهابها      ۳۰
۲-۴ ستارگان متغییر        ۴۰
۲-۵  نواخترها، ابر نو اخترها       ۴۱
۲-۶ خوشه پروین        ۴۵
۲-۷ ستارگان تپنده         ۴۷
۲-۸ ستاره نوترونی         ۴۹
نتیجه گیری بخش اول         ۵۱

بخش دوم : تحولات ستارگان

فصل سوم : ویژگی های ستارگان      ۵۷
مقدمه          ۵۸
۳-۱ طیف ستارگان        ۵۹
۳-۲ دمای ستارگان        ۶۱
۳-۳ جرم  ستارگان        ۶۴
۳-۴ رنگ ستارگان        ۶۶
۳-۵ درخشندگی ستارگان       ۶۷
۳-۶ حرکت ستارگان         ۷۱
۳-۷ نیرو گرانشی ستاره        ۷۴
۳-۸ مختصات استوایی ستارگان       ۷۷
فصل چهارم : از تولد تا مرگ       ۸۰
مقدمه           ۸۱
۴-۱ نحوه تشکیل ستاره        ۸۱
۴-۲ منابع انرژی ستاره        ۸۶
۴-۳ زندگی ستاره         ۸۷
۴-۴ واکنش زنجیری        ۸۹
۴-۵   انفجار ستارگان        ۹۱
۴-۶ تکامل ستارگان        ۹۴
۴-۷ تحول ستارگان        ۹۸
۴-۸ مرگ ستارگان        ۹۹
۴- ۹ سیاه چاله ها        ۱۰۵
۴-۱۰ کوتوله سفید        ۱۰۵
نتیجه گیری بخش دوم        ۱۰۷

بخش سوم : نجوم، فیزیک ستاره

فصل پنجم : فیزیک ستاره        ۱۱۱
مقدمه           ۱۱۲
۵-۱ ابرهای گازی بین ستاره ای       ۱۱۳
۵-۲ ستاره های دوتایی       ۱۱۵
۵-۳ اجتماعات ستارگان       ۱۱۹
۵-۴ ستارگان جوان        ۱۲۲
۵-۵ ستارگان خاموش        ۱۲۲
نتیجه گیری بخش سوم       ۱۲۹
فصل ششم : نتایج و ضمائم        ۱۳۲
ضمائم           ۱۳۳
واژه نامه فارسی به انگلیسی        ۱۴۰
منابع           ۱۴۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.