اطلاعیه

انرژی های نو

کد محصول FZ13

تعداد صفحات: ۹۱ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
اهمیت و جایگاه استفاده از انرژی ۱

فصل دوم
آشنایی با روشهای مهار و کنترل انرژی های نو
۱-۲ انرژی زمین گرمایی، کاربردها و مزیت های آن در ایران ۳
۲-۲  چگونگی انتقال گرمای زمین به سطح زمین ۴
۳- ۲ مکان های مناسب برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی ۵
۴-۲ ماگما نزدیک سطح زمین جهت تولید انرژی نیروگاههای زمین گرمایی  ۶
۵-۲  کاربرد انرژی زمین گرمایی ۶
۶-۲ نیروگاه زمین گرمایی برای تولید برق وجود دارد ۷
۷-۲ نیروگاه تولید برق از انرژی زمین گرمایی ۸
۸-۲ مصارف دیگر انرژی زمین گرمایی ۹
۹-۲ انرژی نیروگاههای زمین گرمایی در ایران ۱۰

فصل سوم
انرژی زمین گرمایی
۱-۳ موارد بهرهبرداریمستقیماز انرژی نیروگاههای زمینگرمایی ۱۲
۲-۳ کاربرد انرژی نیروگاههای زمین گرمایی در صنعت کشاورزی  ۱۳
۳-۳ کاربرد انرژی نیروگاههای زمین گرمایی در صنعت دامپروری  ۱۳
۴-۳ کاربرد انرژی نیروگاههای زمین گرمایی درکاربردهایصنعتی  ۱۴
۵-۳ کاربرد انرژی نیروگاههای زمین گرمایی برای درمان بیماریها ۱۴
۶-۳  انرژی نیروگاههای زمین گرمایی جهت ذوببرفجادهها  ۱۵
۷ . ۳ فرایندهای فیزیکی موجود در انعکاس و انتشار موج   ۱۸
۸ . ۳ محفظه های رزونانس ( تشدید) و موجبرها ( هادی موجها)  ۱۸
۹ . ۳ تلفات و افت های موجود و ضریب کیفیت تشدید کننده ها  ۲۴
۱۰. ۳ کاربرد تشدید کننده های محفظه ۲۴

فصل چهارم
مقدمه    ۲۷
۱ . ۴ تاریخچه  ۲۹
۲ . ۴ مواد خام  ۳۰
۳ . ۴ سه نوع تولید باطری های خورشیدی   ۳۱
۴ . ۴ باطریهای با کارایی بالا   ۳۴
۵ . ۴ کاربردها و ابزارها ۳۵
۶ . ۴ تئوری ۳۶
۷ . ۴ انعکاس حامل های بار  ۳۷
۸ . ۴ ارتباط با بار خروجی  ۳۹
۹ . ۴ معادله مشخصه۱۰ . ۴  اثر اندازه گیری فیزیکی  ۴۲
۱۱ . ۴ جریان اشباع معکوس  ۴۶
۱۲ . ۴ ضریب آرمانی  ۴۷
۱۳ . ۴ کارایی تبدیل انرژی  ۴۷
۱۴ . ۴ محدودیت کارایی ترمودینامیکی  ۴۹
۱۵ . ۴ برهم کنش فوتونها  ۴۹
۱۶ . ۴ کارایی کوانتومی  ۴۹
۱۷ . ۴ مقایسه کارایی های تبدیل انرژی ۵۲
۱۸ . ۴ باطری های خورشیدی و بازگشت انرژی  ۵۴
۱۹ . ۴ سیلیکون بلورین  ۵۶
۲۰ . ۴ باطری خورشیدی تلوراید کادمیم   ۵۷
۲۱ . ۴ اتصال چند گانه آرسناید (GaAS)  ۶۰
۲۲ . ۴ رنگهای نور جذب کن (DSSC) ۶۱
۲۳ . ۴ سلولهای خورشیدی آلی پولیمری ۶۵
۲۴ . ۴ سلولهای خورشیدی نانو بلوری  ۶۴
۲۵ . ۴ باطری خورشیدی با هزینه پایین  ۶۷

فصل پنجم
انرژی بادی
۱ . ۵  انرژی باد ۶۹
۲ . ۵  توان پتانسیل توربین ۷۰
۳ . ۵  توزیع سرعت باد ۷۲
۴ . ۵  ضریب ظرفیت ۷۲
۵ . ۵  محدودیتهای ادواری و نفوذ ۷۳
۶ . ۵  پیشبینی پذیری ۷۴
۷ . ۵  جاگذاری توربین ۷۵
۸ . ۵  بهرهبرداری از برق بادی ۷۶
۹ . ۵ برق بادی در مقیاسهای کوچک ۸۰
۱۰ . ۵ آثار زیست محیطی ۸۱
۱۱ . ۵  تاثیرات بوم شناختی ۸۲
۱۲ . ۵  استفاده از زمین ۸۲
۱۳ . ۵ آثار بر روی حیات وحش ۸۳
۱۴ . ۵ بزرگترین توربین بادی جهان ۸۴
منابع  ۸۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.