اطلاعیه

ارتباط بین طیف خروجی و کاواک در لیزر نیمه هادی

کد محصول FZ5

تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
مقدمه ای بر لیزر (مبانی لیزر)
مقدمه ۲
هدف ۳
شباهت و تفوت لیزر نیمه هادی با سایر لیزرها ۴
۱-۱- خواص بار یکه لیزر ۵
۱-۲- انواع لیزر ۷
۱-۳- وارونی انبوهی  ۹
۱-۳-۱- برهمکنش امواج الکترومغناطیسی با اتم ۱۲
۱-۳-۲- فرایندهای تاثیرگذار بر غلظت اتمها در حالت های مختلف ۱۳
۱-۳-۳- بررسی احتمال گذارها و معادلات تعادلی ۱۴
۱-۴- پهن شدگی طیفی و انواع آن ۱۵
۱-۵- انواع کاواک نوری (فیدبک) ۱۹
۱-۶- برهم نهی امواج الکترومغناطیسی ۲۲
۱-۶-۱- فاکتور کیفیت برای ابزارهای نوری Q  ۲۴
۱-۶-۲- انواع تشدیدگرهای نوری و کاربرد آن ۲۵

فصل دوم
لیزر نیمه هادی و انواع ساختار آن
۲-۱- مواد نیمه هادی ۲۷
۲-۲- بازده گسیل خودبخودی ۳۰
۲-۳- انواع بازترکیب ۳۱
۲-۴- گاف انرژی و انواع آن ۳۳
۲-۵- وارونی انبوهی و روش پمپاژ در لیزر نیمه هادی ۳۵
۲-۶- اتصال p- n اولین تحقق لیزر نیمه هادی  ۳۷
۲-۷- انواع ساختارها ۳۹
۲-۷-۱- روشهای گسیل نور در لیزر نیمه هادی ۴۰
۲-۷-۲- لیزر با ساختار تخت ۴۰
۲-۷-۳- مشکلات لیزر پیوندی همجنس ۴۱
۲-۷-۴- لیزرهای پیوندی غیرهمجنس ۴۲
۲-۷-۵- رابطه جریان و خروجی در لیزر تخت ۴۳
۲-۸- ساختار DFB ۴۴
۲-۸-۱- طیف خروجی از لیزر DFB ۴۵
۲-۹- تاثیرات دما به طیف گسیلی ساختارها ۴۶
۲-۱۰- مختصری راجع به بحث نوری ۴۸
۲-۱۱- لیزرهای نیمه هادی و دیودهای نور گسیل ۵۱
۲-۱۲- جریان آستانه – خروجی ۵۵
۲-۱۳- روشهای بهبود و افزایش بازده کوانتومی داخلی ۵۷
۲-۱۴- لزوم اتصالات اهمی ۵۸

فصل سوم
طیف خروجی لیزر نیمه هادی و عوامل مؤثر بر آن
۳-۱- تغییرات چگالی جریان آستانه و فشار هیدروستاتیکی  ۶۱
۳-۲- واگرایی پرتو خروجی ۶۲
۳-۳- خروجی ساختارها ۶۳
۳-۴- محاسبه پهنای طیف در لیزرهای نیمه هادی در ساختارهای مختلف ۶۵
۳-۵- انواع پهنای طیف ۶۹
۳-۶- کوک پذیری لیزر نیمه هادی ۷۳
۳-۷- روابط و معادلات مهم در تولید و بازترکیب حاملها ۷۵
۳-۸- بهره در حالت پایا و جریان آستانه ۷۹
۳-۹- اهمیت کاواک لیزر ۸۴
۳-۱۰- مدهای تولید شده در داخل کاواک ۸۹
۳-۱۱- تفاوت اساسی مدهای طولی و عرضی ۹۲

فصل چهارم
بررسی و تحلیل طیف های خروجی (کارهای تجربی)
پیشنهادات و نتایج
۴-۱- انواع اتصال دیود و طیف خروجی ۹۷
۴-۲- تحلیل مشخصه های لیزر نیمه هادی ۹۸
۱- مشخصه ولتاژ- جریان (V- I) ۹۸
۲- مشخصه جریان- مقاومت دینامیکی     ۱۰۱
۳- مشخصه جریان- توان (P- I) ۱۰۲
۴- مشخصه جریان- راندمان کوانتومی دیفرانسیلی   ۱۰۳
۵- مشخصه توان طول موج   ۱۰۳
نمودارهای تجربی  ۱۰۴
۴-۳- نتایج ۱۱۲
پیشنهادات ۱۱۵

منابع فارسی ۱۱۶
منابع لاتین ۱۱۷
Abstract

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.