اطلاعیه

ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو و هسته ای

کد محصول FZ4

تعداد صفحات: ۹۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: فلسفه حفاظت در برابر اشعه
اثرات پرتوهای یونساز ۴
اثرات قطعی ۵
اثرات احتمالی ۵
اصل ALARA 6
اثرات بیولوژیک پرتوها ۶
عبور پرتوها از میان بافت بدن انسان ۷

فصل دوم: منشأ پرتوهای یونساز
انرژی تابشی ۱۱

فصل سوم: پرتوزایی
انواع واپاشی ۱۵
واپاشی آلفا ۱۵
واپاشی   ۱۵
واپاشی   ۱۵
پرتوهای گاما ۱۶
گسیل ذره آلفا ۱۶
گسیل بتا ۱۷
تولید نوترون ۱۷

فصل چهارم: دز سنجی تابش
دز جذب شده ۲۰

فصل پنجم: توصیه هایی در مورد انتخاب مواد برای حفاظ
مواد مورد استفاده در حفاظ سازی ۲۴
ماده حفاظ ۲۶
حفاظ ۲۷

فصل ششم: حفاظت در برابر تابش خارجی (اصول پایه)
فنون حفاظت در برابر تابش خارجی ۲۹
زمان ۳۰
فاصله ۳۰

فصل هفتم: حفاظ گذاری
۱) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای گاما ۳۴
روشهای محاسبه ضخامت موانع اولیه ۳۹
روش استفاده از HVL 40
روش استفاده از منحنیهای آماده ۴۳
تعیین ضخامت موانع حفاظتی در دستگاههای استفاده کننده از مواد رادیواکتیو ۴۷
۲) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای X 53
حفاظ گذاری مولدهای پزشکی ۵۳
حفاظ گذاری مولدهای غیرپزشکی ۵۴
حفاظ گذاری ساختمانی ۵۴
فاکتور بار کار دستگاه ۵۷
فاکتور اشغال T 57
فاکتور استفاده U 58
تعیین ضخامت حفاظ در برابر پرتوهای اولیه ۵۹
رابطه هم ارزی سرب و بتون ۶۰
طراحی حفاظ فرعی ۶۳
الف- محاسبه حفاظ پرتوهای پراکنده ۶۶
ب- محاسبه حفاظ پرتوهای نشتی ۶۶
ب-۱- لامپهای پرتو X تشخیصی ۶۷
ب-۲- لامپهای پرتو X درمانی ۶۸
۳) حفاظ ذرات بتا ۶۹
برد ذرات بتا ۷۰
ماده حفاظ ذرات بتا ۷۱
ضخامت حفاظ ذرات بتا ۷۲
حفاظ اشعه قرمزی ۷۳
۴) حفاظ ذرات آلفا ۷۴
ویژگیهای ذره آلفا و برخورد آن با ماده ۷۴
رابطه برد- انرژی ۷۵
۵) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای نوترون ۷۷
برخورد نوترونها با ماده ۷۷
محاسبه حفاظ پرتوهای نوترون ۷۸
برخورد نوترونها با ماده حفاظ ۷۹
محاسبه ضخامت حفاظ ۸۲
حفاظ در برابر تابش داخلی ۸۶
خطر تابش داخلی ۸۶
اصل کنترل ۸۷
منابع ۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.