اطلاعیه

برسی کامل اورانیوم

کد محصول MDN127

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول : شناخت اورانیوم

۱-۱-        پیشینه اورانیوم

۲-۱- مواد رادیو اکتیو

۳-۱- شناخت اولیه اورانیوم

۴-۱- پیشینه اورانیوم در ایران

۵-۱- آنومالی‌های رادیواکتیویته ایران

۶-۱- اورانیوم و انواع ترکیبات آن با اکسیژن

۱-۶-۱- اوراناتها و اورانیل‌ها

۷-۱- بررسی رادیو اکتیویته اورانیوم

۱-۷-۱- اشعه آلفا

۲-۷-۱- بتا

۳-۷-۱- گاما

۴-۷-۱- نوترون

۸-۱- ایزوتوپ‌های اورانیوم

۹-۱- کانی‌های مهم حاوی اورانیوم

۱-۹-۱- مهمترین کانی‌های اورانیوم‌دار اولیه

۲-۹-۱- مهمترین کانی‌های اورانیوم‌دار ثانویه

۱۰-۱- محیط های کانی سازی اورانیوم

فصل دوم : ژئوشیمی ، دخایر و کانسارهای اورانیوم

۱-۲- ژئوشیمی اورانیوم

۱-۱-۲- ژئوشیمی اورانیوم در محیط‌های ثانویه

۲-۱-۲- ژئوشیمی رسوبات روخانه‌ای

۳-۱-۲- ژئوشیمی خاک

۴-۱-۲- امانومتری

۵-۱-۲- بیوژئوشیمی

۶-۱-۲- آنومالی چیست

۲-۲- ذخایر اورانیوم

۱-۲-۲- منشاء ذخایر رسوبی اورانیوم

۲-۲-۲- شرائط محیطهای رسوبی برای تشکیل اورانیوم

۳-۲-۲- ژنزومنشاء اورانیوم

۴-۲-۲- ذخایر اورانیوم اولیه

۵-۲-۲- ذخایر اورانیوم ثانویه

۶-۲-۲- ذخایر اورانیوم نوع سوم.

۳-۲- کانسارهای اورانیوم

فصل سوم : روشهای اکتشاف اورانیوم

۱-۳- خصوصیات ژنتیکی بعضی ذخایر اورانیوم

۲-۳- سنگهای مزبان رسوبی

۳-۳- ذخایر تخت

۴-۳- ذخایر جبهه غلتکی

۵-۳- روش های ژئوفیزیکی

۶-۳- روش‌های هوابرد

۷-۳- نقشه بردارهای INPUT

۸-۳- ذخایر ماسه سنگی

۱-۸-۳- کانالهای قدیمی

۲-۸-۳- حوزه‌های فرسائی تکونیکی

۳-۸-۳- فرو افتادگی‌های تکونیکی

۴-۸-۳- حوزه‌های حاشیه‌ای

۵-۸-۳- حوزه‌های بین کوهستان و شبه کوهستانی

۹-۳- تحلیل حوزه‌های ایران

۱-۹-۳- خصوصیات حوزه‌های رسوبی ایران

۲-۹-۳- حوزه‌های رسوبی پالئوزوئیک

۳-۹-۳- حوزه‌های رسوبی فروزوئیک

۴-۹-۳- حوزه‌های رسوبی ترشیری و جوانتر

۱۰-۳- محیط‌ها و منابع مناسب برای اکتشاف اورانیوم در ایران

۱۱-۳- نتایج کلی برای برنامه ریزی اکتشاف

فصل چهارم : فرآوری اورانیوم

۱-۴- کانه آرایی کانسنگ اورانیوم

۲-۴- پیش تغلیظ

۱-۲-۴- سنگ جوری رادیو متریک

۲-۲-۴- روشهای ثقلی

۳-۲-۴- واسطه سنگین

۴-۲-۴- جداسازی قابلیت مغناطیسی

۵-۲-۴- فلوتاسیون

۶-۲-۴- تشویه

۳-۴- سنگ شکنی

۴-۴- آسیا کردن

۵-۴- فروشوئی

فصل پنجم : مصارف و بازار جهانی اورانیوم

۱-۵- تغییرات قیمت اکسید اورانیوم در سالهای ۹۸-۱۹۸۵

۲-۵- تغییرات قیمت هگزا فلئور اورانیوم در سالهای ۹۸-۱۹۸۵

۳-۵- پیش بینی قیمت آتی اورانیوم

۴-۵- خلاصه و نتیجه گیری

۵-۵- مروری بر عرضه و تقاضای اورانیوم در جهان

۶-۵- کشورهای تولید کننده اورانیوم

۷-۵- کاربردهای اورانیوم

۱-۷-۵- استفاده از اورانیوم برای انرژی هسته‌ای

۲-۷-۵- بمب اتمی

۳-۷-۵- سانتریفور گاز

۴-۷-۵- تلاشی کنترل شده در انرژی هسته‌ای

۸-۵- مزایای سوخت هسته ای

منابع و مأخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.