اطلاعیه

کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک

کد محصول FZ10

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه  ۱
فصل اول
کیهانشناسی  ۵
کیهانشناسی پیش نسبیتی  ۶
کیهانشناسی نسبیتی  ۹
اصل کیهانشناسی  ۱۱
اصل وایل  ۱۲
متریک رابرستون- واکر  ۱۳
مدل فرید من  ۱۵
مشکل افق  ۱۸
مشکل مسطح بودن  ۱۹
مشکل تک قطبی مغناطیسی  ۲۰
مدل تورمی  ۲۰

فصل دوم
بررسی تغییر نشانگان متریک  ۲۳
شرط معمول بر متریک  ۲۴
فرضیات مدل پیشنهادی  ۲۵
ارائه مدل و  معادلات دینامیکی  ۲۶
پتانسیل  ۳۳
بحث و تحلیل  ۳۹
نمودارها  ۴۲

فصل سوم
کیهانشناسی کوانتومی  ۴۵
تاریخچه مختصری از گرانش کوانتومی  ۴۷
فرمول بندی هامیلتونی در نسبیت عام  ۴۹
انحنای بیرونی  ۵۰
تابع لپس و بردار جابجایی  ۵۱
معادلات گوس- کودازی  ۵۴
هامیلتونی در نسبیت عام  ۵۷
کوانتش  ۶۲
شرایط مرزی  ۶۳

فصل چهارم
بررسی گذار نشانگان متریک در کیهانشناسی کوانتومی  ۶۷
مسیرهای کلاسیکی  ۶۹
حل  ۷۲
بسته موج همدوس  ۷۸
بدست آوردن ضریب Cl  ۸۰
نمودارها  ۸۳
ضمیمه ۱  ۸۷
ضمیمه ۲  ۹۰
منابع  ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.