اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

علل وقوع جرائم منافی عفت و اخلاق حسنه

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho3 تعداد صفحات: ۶۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول – اعمال منافی عفت مستوجب حد ۵ بخش اول – ارکان تشکیل دهنده جرم  ۵ الف – رکن قانونی  ۵ ب- رکن مادی ۷ ۱-مرتکب جرم ۷ ۲- فعل مرتکب ۸ ۳- موضوع جرم ۸ ج- رکن معنوی  ۱۰ بخش دوم – انواع …

مشاهده جزییات

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل , بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. مقدمه: ۱- شرح و بیان مساله پژوهش: ۲- بررسی متون موجود: ۳- سوال اصلی: ۴- سوالات فرعی: ۵- مفروض ها: ۶- فرضیه:  ۷- متغیر های اصلی تحقیق:  ۸- روش تحقیق: …

مشاهده جزییات

تعلیم و تربیت در رئالیسم کمونیسم

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho1 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه- فصل اول: تاریخچه تعلیم و تربیت وضع تعلیم و تربیت در بعضی از تمدنهای مهم تعلیم و تربیت در چین باستان تعلیم و تربیت در هند  باستان تعلیم و تربیت در ایران باستان تعلیم و تربیت در …

مشاهده جزییات

حقوق انتقال در بازار برق

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR87 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول – مقدمه ۱ فصل دوم – ساختار بازار ۵ ۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوه بازار ۶ ۲-۲- مدل های بازار برق ۶ ۲-۳- ساختار بازار ۷ ۲-۴- انواع بازار برق ۱۱ فصل سوم …

مشاهده جزییات

کار تحقیقی سجع و بدیع

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD63 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه .۱ فصل اول روش تسجیع .۱۶ ۱- سجع متوازی  ..۱۶ سجع و زبان عربی .۱۶ فصل دوم روش تجنیس .۱۹ الف- روش تجنیس در سطح کلمه ۲۰ ۱-جناس تام ۲۰ ۲- جناس مرکب ۲۱ ۳- جناس …

مشاهده جزییات

راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM77 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول :  مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت مسأله اهداف تحقیق فصل دوم :  پیشینه و ادبیات تحقیق قاچاق محصولات کشاورزی (اثرات و راهکارها) اقتصاد بیمار آلوده به قاچاق در جمهوری اسلامی صادرات محصولات کشاورزی در بوته …

مشاهده جزییات

مروری بر تجارت زنان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL849 تعداد صفحات:  ۹۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول: کلیات مقدمه            ۲ مسأله پژوهشی           ۳ اهمیت مسأله پژوهشی         ۴ اهداف پژوهش          ۵ پرسش های تحقیق          ۷ تعاریف و اصطلاحات         ۱۲ فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش        ۱۴ فصل سوم: روش پژوهش         ۱۶ فصل چهارم: یافته های پژوهش        ۱۷ بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد       ۲۰ بخش دوم: ویژگی اعضای …

مشاهده جزییات

رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL707 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: ۲ مقدمه ۳ بیان مسئله ۵ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها ۱۰ فصل دوم: ۱۲ دین و تعاریف آن ۱۳ دو معنی برای دین در تاریخ ادیان ۱۴ …

مشاهده جزییات

بررسی علل بزه کاری کودکان و نوجوانان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب بررسی عوامل بزهکاری در کودکان ۱ مقدمه  ۱ فصل اول تعریف بزه کاری نوجوانان و جرم ۳ فصل دوم چرا کودکان و نوجوانان بزهکار می شوند ۷ نوجوانی از دیدگاه روان شناسی ۱۱ دوره نوجوانی    ۱۱ ۱- رشد جسمانی   ۱۲ ۲- رشد ذهنی  ۱۵ ۳- رشد عاطفی  ۱۵ ۴- رشد اجتماعی  …

مشاهده جزییات

آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL259 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مساله تدوین سوالات پژوهشی اهداف و ضرورت پژوهش هدف اصلی ، هدف فرعی فصل دوم مفاهیم اساسی چارچوب نظری دیدگاه روان شناسی در مورد جرم ( نظریه ها) دیدگاه جامعه شناسی پیشینه تحقیق یافته …

مشاهده جزییات