اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

خیارات در عقد لازم

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho23 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰  تومان فهرست مطالب مقدمه : اقسام عقد ۱ مبحث اول: تقسیمات عقد در قانون مدنی ۱ الف: عقد لازم و عقد جایز ۱ ب: عقد خیاری ۵ ج: عقد منجز و عقد معلق  ۶ فسخ (خیارات) ۸ بند اول: خیارات مشترک ۸ الف: خیار شرط ۱۰ ب: …

مشاهده جزییات

حکم موت فرضی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho22 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ انواع موت  ۴ تعریف غایب مفقود الاثر  ۵ فصل اول : امورمالی غایب  ۷ مرحله اول : وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب قیم  ۷ مرحله دوم : حفظ اموال غایب قبل از تعیین …

مشاهده جزییات

حقوق زنان و نقش زن در طول تاریخ

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho21 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه زن از ابتدا تا کنون مشارکت اجتماعی سیاسی زنان ایران باستان زن در جامعه چین زن در جامعه یونان زن در جامعه روم زن در جامعه هند زن در نزد یهودیان و مسیحیان زن در اقیانوسیه زن …

مشاهده جزییات

حقوق وظایف گیرندگان کالا در حمل و نقل زمینی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho20 تعداد صفحات: ۸۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ ۱- کلیات  ۱ ۲- پرسشهای پژوهش  ۳ ۳- فرضیه های تحقیق  ۴ ۴- پیشینه تحقیق  ۵ ۵- روش و نوع تحقیق  ۵ ۶- روش و ابزار گردآوری  ۵ ۷- اهداف تحقیق  ۶ ۱- قرار داد حمل و نقل  ۶ ۱-۱ تعریف قرارداد حمل …

مشاهده جزییات

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع بخش اول : کلیات اول : مقدمه دوم : بیان مسئله سوم : سوالات تحقیق چهارم : اهمیت موضوع پنجم : …

مشاهده جزییات

مسئولیت مدنی و کیفری مصروع

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho18 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب ۱)پیش گفتار ۱ ۲)انواع بیماریهای روانی ۳ ۱/۲)روان نژندی یا نوروز ۳ ۲/۲)روان پریشی ۳ ۳)تاریخچه صرع ۴ ۴)تعریف صرع ۷ ۵)انواع صرع ۹ الف)صرع بزرگ ۱۲ ب)صرع کوچک ۱۲ ج)صرع ژاکسونین ۱۳ د)صرع گیجگاهی ۱۳ و)معادل صرع ۱۳ هـ)صرع سواره  ۱۴ ۶)علت های صرع ۱۴ ۷)ویژگی های صرع بین مصروعان ۱۶ …

مشاهده جزییات

جرایم مرتبط با آثار فرهنگی , تاریخی از منظر فقه و حقوق

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه            ۱ فصل اول: جرایم مرتبط با آثار فرهنگی-تاریخی در حقوق       ۵ بخش اول : کلیات          ۶ گفتار اول: مفاهیم و تعاریف        ۶ مبحث اول: اموال فرهنگی-آثار فرهنگی       ۷ الف-اموال فرهنگی         ۹ ب-آثار فرهنگی         ۱۱ مبحث …

مشاهده جزییات

جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho16 تعداد صفحات: ۶۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب جایگاه مطبوعات در سیات ملی ارتباط و رسانه ای ..۱ مقدمه۲ تاریخچه مطبوعات در ایران……۳ میرزا حسین خان سپهسالارناشر اولین روزنامه تخصصی در ایران.۵ پیدایش روزنامه های در تبعید و شبنامه ها ۶ مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب …

مشاهده جزییات

ضوابط تعیین مهر المثل در فقه و قانون

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho15 تعداد صفحات: ۳۵ صفحه فایلword قیمت: ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ مهر ۲ تاریخچه مهر ۳ مهر در نظام حقوقی اسلام ۵ مهر المثل ۱۴ تفاوت مهر المتعه و مهر المثل ۱۹ زمان تعیین مهر المثل ۲۵ محل مهر المثل ۲۷ نحوه عملی تعیین مهر المثل ۲۹ نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۱ منابع و ماخذ ۳۴

مشاهده جزییات

مباحثی درباره طلاق

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho14 تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه موضوع تحقیق فایده تحقیق اهمیت تحقیق هدف تحقیق فرضیه های تحقیق تعریف اصطلاحات پیشگفتار علل و عوامل چندگانگی عوامل شبکه منحصر به فرد عوامل بقای عوامل عوامل مکنون طبقه بندی عوامل بهانه و عوامل تعدد ابعاد …

مشاهده جزییات