اطلاعیه

بررسی استاندارد سازی محصولات و چالش های حقوق مالکیت

کد محصول SA92

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول:          ۴

کلیات تحقیق     ۴

۱-۱ مقدمه        ۵

۱-۲ بیان مسئله   ۶

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق     ۸

۱-۴ اهداف تحقیق         ۱۰

۱-۴-۱ هدف کلی:        ۱۰

۱-۴-۲ هدف های جزئی:           ۱۰

۱-۵ فرضیه های تحقیق   ۱۰

۱-۵-۱ فرضیه اصلی:       ۱۰

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی:           ۱۰

فصل دوم:         ۱۲

ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۲

۲-۱ مقدمه        ۱۳

۲-۲  مفهوم استاندارد و فواید آن ۱۴

۲-۳ رابطه و تعارضات مراحل مختلف استانداردسازی محصولات با حقوق ۱۸

۲-۳-۱ مرحله وضع استاندارد      ۱۸

۲-۴ پیشینه تحقیق           ۲۳

۲-۵ فرضی که صاحب اختراع عمداً از افشای وجود حق انحصاریش خودداری می کند.      ۲۴

۲-۶ مرحله انتشار استاندارد          ۲۷

روش شناسی تحقیق       ۳۰

۳- ۱  مقدمه      ۳۲

۳ – ۲  روش تحقیق        ۳۲

۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه   ۳۴

۳ – ۴ جامعه آماری       ۳۴

۳ – ۵  روش جمع آوری اطلاعات          ۳۵

۳ – ۶ ابزار اندازه گیری  ۳۵

۳-۷ روایی و پایایی        ۳۶

۳-۷-۱  روائی ( اعتبار)   ۳۶

۳-۷-۲ پایائی     ۳۶

فصل چهارم       ۳۷

تجزیه و تحلیل داده ها    ۳۷

آمار استنباطی داده ها      ۳۸

فرضیه اصلی: بین استاندارد سازی محصولات و چالش های حقوق مالکیت رابطه معناداری وجود دارد.         ۳۸

فرضیه اول: بین استانداردهای کارخانه ای و چالش های حقوق مالکیت رابطه معناداری وجود دارد.  ۳۹

فرضیه دوم: بین استانداردهای ملی و چالش های حقوق مالکیت رابطه معناداری وجود دارد. ۴۰

فرضیه سوم: بین استانداردهای منطقه ای و چالش های حقوق مالکیت رابطه معناداری وجود دارد.     ۴۲

فرضیه چهارم: بین استانداردهای بین المللی و چالش های حقوق مالکیت رابطه معناداری وجود دارد. ۴۳

فصل پنجم         ۴۴

نتیجه گیری و پیشنهادها  ۴۴

۵-۱ مقدمه        ۴۵

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات           ۴۵

۵-۳ محدودیت ها          ۴۷

۵-۴ پیشنهادها    ۴۷

فهرست منابع     ۴۹

الف-فارسی       ۴۹

ب:غیر فارسی    ۴۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.