اطلاعیه

مفاهیم حقوقی اکراه

کد محصول ho372

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فصل اول : مقدمه

۱- تعریف اکراه
۱-۱- تعریف لغوی
۱-۲- تعریف اصطلاحی
۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
۱- ارکان اکراه
۱-۱- وجود مکره بالفتح
۱-۲- وجود مکره با کلر
۱-۳- تهدید و اکراه
۱-۴-قلمرو اکراه
۲-عناصر اکراه
۲-۱- انجام عمل
۲-۲- موثر بودن تهدید
۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
۲-۵- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
۲-۶- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
۲-۷- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
۲-۸- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
۳- مقایسه اکراه بااجبار
۳-۱- تعریف اجبار
۳-۲- تفاوت اجبار واکراه
۴- مقایسه اکراه با اضطرار
۴-۱- تعریف اضطرار
۴-۲- ارکان اضطرار
۴-۳- تفاوت اکراه بااضطرار
۴-۴- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
۱- نظریه بطلان عقد مکره
۱-۱-نظریه اول
۱-۲-نظریه دوم
۲-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
۲-۱-نظریه اول
۲-۲-نظریه دوم
۳-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
۱- نظریه نقل
۲- نظریه کشف
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.