اطلاعیه

اختلاس – کار تحقیقی ۱

کد محصول ho381

تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایلword

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

فهرست
چکیده  ۱
فصل اول کلیّات ۲
دیباچه  ۳
اختلاس  ۴
تعریف جرم در فقه اسلامی ۴
تعریف علمای حقوق از جرم  ۵
جرم در قانون مجازات اسلامی  ۵
تقسیمات کلی جرم  ۵
مستند قانونی جرم سرقت  ۹
مستند قانونی جرم کلاهبرداری  ۹
مستند قانونی جرم خیانت در امانت  ۹
مبحث اول: رکن قانونى  ۱۰
مبحث دوم: رکن مادى  ۱۳
تحقق اختلاس  ۱۷
اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى ۱۸

فصل دوم: جرائم علیه اموال دولتی ۲۱
مقدمه  ۲۲
جرائم علیه اموال دولتی ۲۲
خیانت در امانت  ۲۳
گفتار اول : خیانت در امانت توسط کارکنان و کارمندان دولت ۲۴
بخش اول : اختلاس ۲۴
تعریف اختلاس  ۲۴
۱-عنصر قانونی  ۲۴
۲- عنصر مادی  ۲۵
۳- عنصر معنوی ۲۵
بخش دوم : تصرف غیرقانونی  ۲۶
۱- عنصر قانونی  ۲۶
۲- عنصر مادی ۲۷
۳- عنصر معنوی  ۲۷
بخش سوم : تدلیس  در معاملات دولتی ۲۸
بخش چهارم : احتساب اجرت زائد بر واقع به حساب دولت  ۲۸
بخش پنجم : سوء استفاده در معاملات دولتی  ۲۹
بخش ششم : خیانت در امانت مامورین دولتی در اسناد دولتی  ۳۰
۱- رکن قانونی  ۳۰
۲- رکن مادی  ۳۰
۳- رکن معنوی ۳۰
خصوصیات بارز و مهم این جرم ۳۱

فصل سوم :تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس ۳۲
مقدمه : ۳۳
بحث و بررسی  ۳۶
رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی ۳۶
الف ) رفتار مجرمانه ۳۶
یک ) رفتار مجرمانه اختلاس ۳۷
دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی  ۳۹
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال  ۴۰
مصرف غیر مجاز  ۴۱
سه ) موارد مشتبه  ۴۳
ب) موضوع جرم  ۴۶
دو) شرط تسلیم قبلی مال ۵۰
سه ) تعلق مال به دولت ۵۲
ج ) نتیجه مجرمانه  ۵۲
د) وصف و خصوصیت مرتکب  ۵۴
یک ) مفهوم مستخدم دولت  ۵۵
دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت  ۵۷
رکن معنوی ۵۸
الف ) رکن معنوی اختلاس  ۵۸
ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی  ۵۹
آسیب شناسی اداری و تبعات آن ۶۰
فساد اداری ۶۱
آسیب های اداری کشورهای در حال توسعه ۶۲
راهبردهای عملی مبارزه با آسیب های اداری ۶۳
راهکارهای جلوگیری از اختلاس  ۶۶
بانکداری الکترونیکی از  موانع اصلی اختلاس  ۶۸
نتیجه گیری   ۷۰
منابع و مآخذ  ۷۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.