اطلاعیه

بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه

کد محصول ho370

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

کلیات ۱
مقدمه ۲
تعریف موضوع ۳
اهمیت موضوع ۳
پیشینه موضوع ۳
سئوال اصلی ۳
فرضیه ۳
سئوال‌های فرعی ۳
روش تحقیق ۴
محدودیت‌های تحقیق ۴
پیشنهادات ۴
چکیده ۵

فصل اول : بررسی لغوی لغات مطرح شده در سوره مبارکه غاشیه
۱- غاشیه ۷
۲- خاشعه ۷
۳- عامله ۹
۴- ناصیه ۹
۵- تصلی ۱۰
۶- حامیه ۱۱
۷- انیه ۱۲
۸- ضریع ۱۳
۹- یُسمن ۱۴
۱۰- ناعمه ۱۵
۱۱- لاغیه ۱۵
۱۲- سُرُر ۱۶
۱۳- مرفوعه ۱۷
۱۴- اکواب ۱۷
۱۵- نمارق ۱۸
۱۶- مصفوفه ۱۹
۱۷- زرابّی ۱۹
۱۸- مبثوث ۲۰
۱۹- رفعت ۲۱
۲۰- نصبت ۲۱
۲۱- سطحت ۲۱
۲۲- مصیطر ۲۲
۲۳- تولی ۲۳
۲۴- ایاب ۲۳

فصل دوم: تفسیر آیات سوره مبارکه غاشیه
مقدمه ۲۶
معرفی سوره ۲۶
ارتباط سوره با سوره قبل ۲۸
ارتباط سوره غاشیه با سوره طور ۲۹
مفهوم کلی دسته اول، آیات ۷ تا ۱ ۳۰
– ترجمه و تفسیر آیه ۱ ۳۱
– ترجمه و تفسیر آیات ۳ و ۲ ۳۳
– ترجمه و تفسیر آیات ۵ و ۴ ۳۷
– ترجمه و تفسیر آیات ۷ و ۶ ۳۹
مفهوم کلی دسته دوم، آیات ۱۶ تا ۸ ۴۲
– ترجمه و تفسیر آیات ۹ و ۸ ۴۳
– ترجمه و تفسیر آیات ۱۲ و ۱۰ ۴۵
– ترجمه و تفسیر آیات ۴ و ۱۳ ۴۷
– ترجمه و تفسیر آیات ۱۶ و ۱۵ ۴۹
مفوم کلی دسته سوم، آیات ۲۶ تا ۱۷ ۵۱
– ترجمه و تفسیر آیه ۱۷ ۵۲
– ترجمه و تفسیر آیات ۲۰ و ۱۸ ۵۴
– ترجمه و تفسیر آیات ۲۲ و ۲۱ ۵۹
– ترجمه و تفسیر آیات ۲۶ و ۲۳ ۶۲
نتیجه ۶۸

فصل سوم: بررسی نکات برجسته سوره مبارکه غاشیه
مقدمه ۷۰
الف: اسماء قیامت ۷۰
ب: نعمت‌ها و نقمت‌های اخروی ۷۲
۱- نعمتهای اخروی ۷۲
۲- نقمت‌های اخروی ۷۵
ج: توجه به آیات آفاقی ۷۸
۱- شتر ۷۹
۲- آسمان و زمین ۸۲
۳- کوه ۸۵
د: فایده تذکر ۸۶
– چه کسانی پند پذیرند؟ ۸۸
– چه کسانی از پند رویگردانند؟ ۸۹
– شرط تذکر ۸۹
هـ: رسالت پیامبر صلی‌الله علیه و آله ۹۰
– سخنی درباره نبی و رسول ۹۰
– فرق نبی و رسول ۹۱
– ضرورت رسالت ۹۲
– پیامبر (ص) رابط انسان و خدا ۹۳
– نقش وحی و رسالت پیامبر (ص) ۹۳
– پیامبر (ص) سراج منیر ۹۴
ابلاغ: وظیفه پیامبر (ص) ۹۵
اهل بیت درهای هدایت ۹۶
نتیجه ۹۷
منابع ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.