اطلاعیه

مقاله انگلیسی تغییرات کاری و سن کارمند، انتظارات مقابله ناسازگار، و رفاه: یک مطالعه کوهورت در سوئد

این مقاله علمی پژوهشی  (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1331

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:International Archives of Occupational and Environmental Health

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : تغییرات کاری و سن کارمند، انتظارات مقابله ناسازگار، و رفاه: یک مطالعه کوهورت در سوئد

عنوان کامل انگلیسی:

Work changes and employee age, maladaptive coping expectations, and well‑being: a Swedish cohort study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1331)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف: پیش بینی می شود که کارکنان مسن‌تر نسبت به افراد جوان‌تر از تغییرات کاری بیشتر رنج ببرند، اما در این زمینه شواهد تجربی وجود ندارد. واکنش های منفی به تغییرات کاری ممکن است ناشی از انتظارات مقابله‌ای ناسازگار(روش غیرانطباقی و غیرسازنده برای مقابله با مشکلات) باشد. این مطالعه تفاوت‌های سنی احتمالی در رضایت شغلی و رضایت از زندگی و اختلالات خواب، پس از تغییرات کاری (تغییرهای شغلی اردادی و غیر ارادی، سازمان‌دهی مجدد) و نقش تعدیل‌کننده انتظارات مقابله‌ای ناسازگار را بررسی می کند.

روش‌ها چهار موج دوسالانه از بررسی سلامت شغلی طولی سوئد (SLOSH) شامل پاسخ‌دهندگانی که در هر چهار موج شرکت کردند مورد استفاده قرار گرفتند(۳۰۸۴=n). ما از تحلیل مسیر چند سطحی برای تخمین روابط مستقیم و تعدیل شده بین تغییرات کار و پیامدهای آن استفاده کردیم.

یافته‌ها: تغییرات غیرارادی شغل با رضایت شغلی و رضایت زندگی کمتر و اختلالات خواب بیشتر همراه بود. سازماندهی مجدد فقط با رضایت شغلی کمتر همراه بود. کارکنان مسن‌تر نسبت به کارمندان جوان‌تر از شغل و زندگی خود رضایت بیشتری داشتند و اختلالات خواب بیشتری را تجربه کردند. پس از تغییرات غیرارادی شغل، کارمندان مسن‌تر دارای سطوح رفاهی مشابه (پایین‌تر) با افراد جوان بودند، اما هنگام تجربه سازمان‌دهی مجدد، اختلالات خواب بیشتری را گزارش کردند. انتظارات مقابله ای ناسازگار با رضایت شغلی و رضایت از زندگی کمتر و اختلالات خواب بیشتر همراه بود. کارمندان با انتظارات مقابله ای ناسازگار، پس از تغییرات غیرارادی شغل و سازماندهی مجدد، اختلالات خواب بیشتری را گزارش کردند.

نتیجه گیری نتایج ما نشان می دهد که تفاوت های سنی تاثیر کمی بر رفاه پس از تغییرات کاری دارد. به نظر می رسد رفاه کارکنان بیشتر به انتظارات مقابله ای ناسازگار وابسته است. سازمان هایی که قصد دارند کارکنان را برای تغییرات شغلی و سازماندهی مجدد آماده کنند، می توانند تلاش های خود را بیشتر بر روی کارکنان با انتظارات ناسازگار متمرکز کنند تا افراد مسن تر.

کلمات کلیدی: پیری · انتظارات مقابله ای ناسازگار · سازماندهی مجدد · تغییرات شغلی · رضایت · اختلالات خواب

Abstract

Purpose Older workers are expected to suffer more from work changes than younger ones, but empirical evidence is lacking. Negative responses to work changes may result rather from maladaptive coping expectations. This study examined possible age differences in job and life satisfaction, and sleep disturbances, after work changes (voluntary and involuntary job changes, reorganizations) and the moderating role of maladaptive coping expectations.

Methods Four biennial waves from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) including respondents who participated in all four waves (n = 3084). We used multilevel path analyses to estimate direct and moderated relationships between work changes and outcomes.

Results Involuntary job changes were associated with lower job and life satisfaction and more sleep disturbances. Reorganizations were only associated with lower job satisfaction. Older employees were more satisfied with their jobs and lives than younger employees and experienced more sleep disturbances. After involuntary job changes, older employees had similar (lower) levels of well-being as younger ones, but they reported more sleep disturbances when having experienced reorganizations. Maladaptive coping expectations were related to lower job and life satisfaction and more sleep disturbances. Employees with maladaptive coping expectations reported more sleep disturbances after involuntary job changes and reorganizations.

Conclusion Our results suggest that there are few age differences in well-being after work changes. Employee well-being seems to mostly depend on maladaptive coping expectations. Organizations aiming to prepare employees for job changes and reorganizations could focus their efforts on employees with maladaptive expectations rather than on older ones.

Keywords: Aging · Maladaptive coping expectations · Reorganization · Job changes · Satisfaction · Sleep disturbances

Introduction

Due to globalization, competition and technological progress, jobs and organizations change rapidly, which challenges employees to prepare for and adapt to job transitions and reorganizations (Savickas et al. 2009). In times of change, the skills and jobs of older workers (> 50 years) are particularly at risk of obsolescence, requiring them to cope with work changes they may not have wanted (OECD 2019). Work changes may cause resistance, distress, and lower well-being in employees, especially when these are imposed on them, such as involuntary job changes and reorganizations (Chadi and Hetschko 2018; Fløvik et al. 2019; Jensen et al. 2019). Older workers are often expected to prefer keeping their work routines and to suffer more from work changes than younger employees do (Van Dalen et al. 2010; Van Vianen et al. 2011). The question is whether this expectation is based on actual experiences with, or rather stereotypic ideas about, older workers. Organizations may experience in practice that older workers respond negatively to changes (i.e., complaints, dissatisfaction) resulting in their lower well-being during and after the change. Because older workers constitute an increasing part of the labor force in most European countries (OECD 2020), these adverse responses would be a serious threat to the performance and innovative strength of organizations…

Concluding remarks

The findings of this study provide evidence that involuntary job changes and reorganizations are associated with lower employee well-being. Employees with maladaptive coping expectations in particular are prone to suffer from sleep disturbances when experiencing these changes. Contrary to extant stereotypic beliefs about older workers, we found little evidence that older workers respond more negatively to work changes than younger ones. Future research could substantiate our findings by incorporating objective measures in a longitudinal study design. For now, we advise organizations to maintain the work engagement of older workers by treating them like younger workers…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد HSE

دانلود مقاله در مورد HRM

دانلود مقاله در مورد تغییر سازمانی

دانلود مقاله در مورد روانشناسی شغلی

دانلود مقاله در مورد رضایت شغلی

دانلود رایگان مقاله ISI